Operacja „Okrągły Stół”

Operacja „Okrągły Stół”

Z Leszkiem Szymowskim, dziennikarzem śledczym, rozmawia Rafał Górski, redaktor naczelny Tygodnika Spraw Obywatelskich.

Przy Okrągłym Stole odegrano teatr: komuniści i „opozycja” umówili się, co do kształtu nowej Polski. W rzeczywistości, w Pałacu Namiestnikowskim oficjalnie i przed kamerami ustalono to, co wcześniej zakontraktowano bez świadków, przy ukrytych kamerach, w willi MSW w Magdalence: otóż to, że komuniści formalnie oddadzą władzę, ale nie przypadkowym ludziom, tylko swoim agentom, których zawsze będą mogli szantażować przy pomocy „teczek”. Sami oficjalnie ustąpią ze stanowisk państwowych, ale przejma kontrolę nad najważniejszymi obszarami państwa: gospodarką, finansami, wymiarem sprawiedliwości i służbami specjalnymi.
Leszek Szymowski, Operacja „Okrągły Stół”

  1. Dlaczego mottem książki jest cytat z powieści „Laprart” Giuseppe Tomasi di Lampedusa: „Wiele musi się zmienić, żeby wszystko zostało po staremu”?
  2. Jaka jest zbrodnia założycielska kontraktu okrągłostołowego?
  3. Dlaczego Jaruzelski spotkał się z Rockefellerem 25 września 1985 roku w Nowym Jorku?
  4. Dlaczego na autora spadły gromy ze strony środowisk odcinających się od Okrągłego Stołu?
  5. Jakie było największe wyzwanie związane z pracą nad książką?
Pobierz mp3

Muzyka „Also Sprach Zarathustra – Einleitung” – Kevin MacLeod, CC BY 3.0

Sprawdź inne artykuły z tego wydania tygodnika:

Nr 103 / (51) 2021

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

# Polityka # Społeczeństwo i kultura Czy masz świadomość?

Być może zainteresują Cię również: