Organizacje obywatelskie apelują o niepodpisywanie CETA – oświadczenie

© Piotr Skubisz

455 organizacji obywatelskich z Europy i Kanady apeluje do Parlamentu Europejskiego i parlamentów krajowych o odrzucenie umowy o wolnym handlu CETA. Wśród sześciu organizacji z Polski jest Instytut Spraw Obywatelskich i Fundacja Kuźnia Kampanierów.

„W obecnej postaci CETA nie jest postępową umową handlową. Błędem byłoby przyjęcie jej wraz ze wszystkimi niepokojącymi postanowieniami jako modelu dla przyszłych porozumień. CETA jest uwstecznioną i jeszcze bardziej uciążliwą wersją starej strategii wolnego handlu, zaprojektowanej pod największe międzynarodowe korporacje świata przez nie same. Potrzebujemy zmiany paradygmatu w stronę przejrzystej i jednoczącej polityki handlowej bazującej na potrzebach ludzi oraz planety. Ratyfikacja umowy CETA oddali nas o wiele kroków od tej potrzebnej zmiany”. To tylko fragment pisma, które zwraca uwagę również na niezgodność konstytucyjną umowy (stwierdzoną w Niemczech i Kanadzie), zagrożenia związane z mechanizmem inwestor-państwo ICS, niebezpieczeństwo obniżenia standardów bezpieczeństwa żywności, praw pracowników i konsumentów, prawa do prywatności i ochrony danych, a także wielu innych obowiązujących w Europie zasad, które nie funkcjonują w Kanadzie.

Polecamy zapoznanie się z całym tekstem apelu, w którym wraz z organizacjami z obu stron Atlantyku wzywamy Parlament Europejski, Parlament Kanady oraz parlamenty narodowe i regionalne, by broniły praw oraz interesów reprezentowanych przez siebie obywateli przed zagrożeniami jakie niesie ze sobą umowa CETA, głosując przeciwko jej ratyfikacji.

ceo_polski

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

Stop TTIP

Być może zainteresują Cię również: