Wyniki wyszukiwania dla „bioenergia”:

Rewolucja energetyczna

Cele: Promujemy innowacje energetyczne oparte na lokalnych, zrównoważonych i odnawialnych źródłach energii.Protestujemy przeciwko spalaniu biomasy celem produkcji energii elektrycznej i cieplnej.Sprzeciwiamy się wykładniczemu…

Czarna księga bioenergii

Publikacja prezentuje szokujące dowody, które demaskują kolejnych winowajców, odpowiedzialnych za pogarszający się stan naszego środowiska. Bioenergia miała być odpowiedzią na palący problem…

Nowa zrównoważona polityka UE w kwestii bioenergii

Propozycja regulacji produkcji i wykorzystania bioenergii w ramowym programie polityki UE w kwestii odnawialnej energii na lata 2020-2030. Unia Europejska zwiększa swoją zależność od bioenergii,…

Opinia / Ujawniony projekt dyrektywy o OZE

Sprzeczne komunikaty  Komisji Europejskiej: w jednym dokumencie  zadeklarowała wycofanie się z promowania biopaliw pierwszej generacji, a w drugim podtrzymuje ich użycie w UE przynajmniej do 2030 r.