„Palący problem” na Obozie dla Klimatu

Podczas tegorocznego Obozu dla Klimatu Instytut Spraw Obywatelskich zaprezentował uczestnikom film „Burning issue – When bioenergy goes bad”. Dokument powstał w koprodukcji  BirdLife Europe and Central AsiaTransport & Environment – Instytut Spraw Obywatelskich jest członkiem tej federacji. „Palący problem” poruszany w filmie nie jest powszechnie znany. Myśląc o zmianach klimatycznych skupiamy się na konieczności dekarbonizacji i przestawieniu się na odnawialne źródła energii. Czy jednak wszystko, co uznajemy za OZE, jest nim w istocie? Bioenergia (energia ze spalania materiałów biologicznych, głównie drewna) przez długi czas była postrzegana jako odnawialna i neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla, tak jak energia słoneczna i wiatrowa. To błąd! Wiemy już, że spalanie drewna leśnego do produkcji energii na dużą skalę zagraża bioróżnorodności i odporności klimatu. Co istotne, wykorzystanie biomasy leśnej do celów energetycznych przyśpiesza i potęguje wycinkę lasów. Zagraża to ekosystemom leśnym, zmniejsza różnorodność biologiczną, wyniszcza gleby i sprawia, że lasy tracą swój bezcenny potencjał – dostarczanie czystej wody pitnej, ochrona przeciwpowodziowa i czyste powietrze. Wiemy już, jakie skutki przyniosło to w Indonezji, na Borneo czy w krajach Ameryki Południowej.

„Burning issue” pokazuje, że problem dotyczy także Europy. Od Rosji po Włochy, przez Niemcy i Rumunię, realizatorzy dokumentują nadużycia i paradoksy w produkcji bioenergii, ujawniają poważne błędy w prawie Unii Europejskiej, które sprawiły, że rozwiązanie… stało się problemem.

Film spotkał się z dużym zainteresowaniem społeczności Obozu dla Klimatu. Temat wywołał długą dyskusję po projekcji. Cieszymy się, że mogliśmy przybliżyć ten „palący problem” osobom aktywnie włączającym się w działania na rzecz klimatu.

Więcej na ten temat możecie przeczytać na stronie Instytutu Spraw Obywatelskich.

Film nie jest i nie będzie dostępny w normalnej dystrybucji. Jeśli jesteście zainteresowani zorganizowaniem pokazu – prosimy o kontakt.

Obóz dla Klimatu to oddolny ruch społeczny, inicjatywa nieformalnej grupy osób, które dążą do odzyskania sprawczości, w aktywny sposób przeciwstawiając się niesprawiedliwym stosunkom społecznym i wszelkim formom wyzysku. Najpierw ludzie, potem zyski. A klimat przede wszystkim.

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

# Ekologia Instytut Spraw Obywatelskich Rewolucja energetyczna

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Rewolucja energetyczna

Być może zainteresują Cię również: