PAP, „Kobieta: 25 zawodów jednocześnie”

Kobieta: 25 zawodów jednocześnie

Raport o pracy domowej kobiet przedstawili w Krakowie z okazji Dnia Kobiet organizatorzy kampanii społecznej „Zrobione, docenione, wiele warte”. W zamyśle organizatorów ma ona pomóc w docenieniu wartości pracy domowej kobiet.

Według raportu „Nieopłacana praca domowa” przygotowanego przez 10- osobowy zespół ekspertów, kobiety zajmujące się domem wykonują nawet 25 różnych zawodów i ról. Według GUS – u wartości ich pracy należałoby oszacować na 1,3 tys. zł miesięcznie, według innych badań na 2,5 tys. zł.

Według cytowanych tam badań Beaty Mikuty z SGGW, kobiety w mieście na czynności domowe przeznaczają 5,5 godziny dziennie, a na wsi 6,5. Wartość pieniężną tych zajęć Mikuta oszacowała w oparciu o stawki godzinowe obowiązujące w 25 zawodach na 2,5 tys. zł.

Według szacunków GUS z 2005 r. za wykonywane przez siebie czynności kobieta zajmująca się wyłącznie domem zarobiłaby 1300 zł miesięcznie, a pracująca zawodowo i wykonująca prace domowe 1100 zł.

– Kampania ma służyć temu, by społeczeństwo spojrzało na czynności domowe jak na pracę. Chodzi o dowartościowanie tych zajęć i osób, które prace domowe wykonują – mówiła małopolska liderka kampanii Agata Anacik.

Osoby zaangażowane w kampanię nie przesądzają, w jaki sposób trzeba by wynagradzać kobiety. Jak mówią szukanie rozwiązań należy zostawić ekspertom i rządowi, ale trzeba pokazywać problem, bo 6 mln Polek zajmuje się wyłącznie prowadzeniem domu.

Podczas kampanii emitowane będą spoty radiowe i telewizyjne, a wiosną i jesienią organizowane happeningi.

Kampanię „Zrobione, docenione, wiele warte” realizuje Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich, dzięki wsparciu ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i środkom z UE.

(PAP)

Źródło: Interia, 08.03.2007

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

Dom to praca

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Dom to praca

Być może zainteresują Cię również: