Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania powołał zespół ds. przepisów i praktyk społecznych dyskryminujących rodziny i osoby wychowujące dzieci

W wyniku rozmów podczas seminarium „5 lat ustawy równościowej – ocena funkcjonowania i rekomendacje zmian”, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania powołał zespół ds. przepisów i praktyk społecznych dyskryminujących rodziny i osoby wychowujące dzieci. Podczas seminarium duży nacisk kładziono na dyskryminację rodzin i osób wychowujących dzieci. Wniosek o powołanie takiego zespołu złożyły środowiska pozarządowe zajmujące się ochroną praw rodzin.

Celem Zespołu będzie dyskusja oraz opracowanie materiału opisującego przejawy dyskryminacji rodzin i osób wychowujących dzieci w prawie i praktyce oraz przedstawiającego rekomendacje zmian.

Pierwsze spotkanie Zespołu odbyło się 7 listopada 2016 r.

Jedną z poruszanych podczas spotkania Zespołu kwestii było wzmocnienie prawa do wyboru między pracą poza domem a pracą w domu przez kobiety – matki poprzez dowartościowanie społeczne takiego wyboru i poprzez odejście od usilnych postulatów aktywizacji zawodowej kobiet. Postulat ten został zgłoszony przez reprezentanta Fundacji Ordo Iuris Tymoteusza Zycha.

Wobec takiego stanowiska współczłonka Zespołu Magdalena Ciompa (związana z INSPRO, wiceprezes Stowarzyszenia Rodziców TU) stwierdziła, że jest to zbyt jednowymiarowe przedstawienie problemu nieodpłatnej pracy w domu. Przedstawiła rekomendacje INSPRO na rzecz osób nieodpłatnie pracujących w domu stworzone w ramach kampanii „Dom to Praca”. Podkreśliła również kwestię bezpośrednio związaną z sytuacją kobiet opiekujących się dziećmi, czyli niski dostęp do placówek opiekuńczych dla dzieci.

Innymi tematami poruszanymi podczas spotkania Zespołu były:

 • konwencja antyprzemocową i próba neutralizacji jej szkodliwych zapisów z punktu widzenia obrony tradycyjnej rodziny,
 • nadanie znaczenia Karcie Dużej Rodziny,
 • zmiana rozporządzenia określającego zasady opieki nad dzieckiem do lat trzech,
 • przepisy dotyczące adopcji z rodzin zastępczych i adopcji zagranicznych ,
 • reforma podatku PIT dotycząca zniesienia progu odprowadzania składek zdrowotnych dla ponadprzeciętnie zarabiających osób mających na utrzymaniu wielodzietną rodzinę,
 • przemoc domowa,
 • działanie punktów konsultacyjnych i zespołów interdyscyplinarnych,
 • postulat zmiany sposobu rozliczania PIT w kierunku uwzględnienia liczby osób w rodzinie,
 • potrzeba likwidacji barier w edukacji domowej,
 • potrzeba ochrony, zwłaszcza dzieci, przed nieodpowiednimi treściami w przestrzeni publicznej, głównie w internecie – przede wszystkim przed dostępem do pornografii,
 • kwestia rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych,
 • potrzeba organizowania kampanii społecznych wzmacniających pozycję rodziny.

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

Dom to praca

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Dom to praca

Być może zainteresują Cię również: