Aktywiści z transparentami

SpalarNIE! Pikieta antyspalarniowa przed budynkiem EC1 podczas II Samorządowego Kongresu Klimatycznego 17-19.05.2023r. fot. Maria Jaraszek (kliknij i zobacz galerię).

Aktywiści z transparentem
Uwaga dioksyny! Pikieta antyspalarniowa przed budynkiem EC1 podczas II Samorządowego Kongresu Klimatycznego 17-19.05.2023r., fot. Maria Jaraszek
Aktywiście z transparentem
STOP wycince lasów na Lublinku! Pikieta antyspalarniowa przed budynkiem EC1 podczas II Samorządowego Kongresu Klimatycznego 17-19.05.2023r., fot. Maria Jaraszek
Aktywiście z transparentem
Uczmy się na błędach Zachodu! Pikieta antyspalarniowa przed budynkiem EC1 podczas II Samorządowego Kongresu Klimatycznego 17-19.05.2023r., fot. Maria Jaraszek
Wręczamy gazetę
Wręczamy gazetę "Aktywność Obywatelska" wiceprezydentowi Łodzi, Adamowi Pustelnikowi. Pikieta antyspalarniowa przed budynkiem EC1 podczas II Samorządowego Kongresu Klimatycznego 17-19.05.2023r., fot. Maria Jaraszek
Wręczamy gazetę
Wręczamy gazetę "Aktywność Obywatelska" samorządowcom. Pikieta antyspalarniowa przed budynkiem EC1 podczas II Samorządowego Kongresu Klimatycznego 17-19.05.2023r., fot. Maria Jaraszek