Tuż po podpisaniu przez Prezydenta RP, Andrzeja Dudę, ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (tzw. Mama 4 Plus) w lutym 2019 r., Centrum Badania Opinii Społecznej poprosiło Polaków o ocenę programu.

Projekt popiera 61% badanych osób , w tym 29% osób – zdecydowanie. Przeciwnych temu pomysłowi jest 29% pytanych, a 10% nie ma zdania na ten temat.

Najwięcej zwolenników programu „Mama 4 Plus” znajduje się w grupie gospodyń domowych – 78% z nich popiera tzw. matczyną emeryturę. Nie powinno to dziwić. Mianem „gospodyń  domowych” określa się właśnie kobiety (osoby), które zdecydowały się na nieodpłatne wykonywanie prac w domu, w tym również wychowywanie dzieci. Według badań GUS w 2011 r. w Polsce prawie 1,5 mln osób pracowało w domu, sprawując opiekę nad dziećmi, osobami starszymi czy z niepełnosprawnością. Do momentu wprowadzenia rodzicielskiego świadczenia wychowawczego osoby te były całkowicie pozbawione zabezpieczenia socjalnego. Szacunki Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pokazują, że ze świadczenia może skorzystać ok. 86 tys. osób, w tym 65 tys. osób, które nie miały prawa do świadczeń emerytalnych.

Niestety, tym świadczeniem nie zostaną objęte matki dzieci z niepełnosprawnością, które w związku z koniecznością sprawowania opieki zrezygnowały z pracy. Co znamienne, wśród czterech wskazanych przez CBOS słabości programu „Mama 4 Plus”, ta właśnie uzyskała głosy 92% respondentów i uplasowała się na pierwszym miejscu.

Wśród czterech mocnych stron programu największe poparcie (63%) znalazła opinia, że program „Mama 4+” to właściwy sposób docenienia rodziców, którzy wzięli na siebie trud wychowania kilkorga dzieci.

Zwolenników rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego jest w Polsce dwa razy więcej, niż przeciwników, jednak pozytywne opinie o programie podziela mniejsza część Polaków, niż te negatywne. Czas z pewnością pokaże, jakie będą długofalowe efekty wprowadzenia tego rodzaju zabezpieczenia socjalnego dla osób nieodpłatnie pracujących w domu.

 

Karolina Fijołek

Źródło: Opinie Polaków o emeryturach matczynych, marzec 2019, Centrum Badania Opinii Społecznej