Polityka. Jak ją analizować „bez sentymentów”?

Polityka. Jak ją analizować „bez sentymentów”?

Z dr Joanną Szalacha-Jarmużek, autorką książki „Instrumentarium globalnego panowania. Pozapaństwowi aktorzy i globalna władza strukturalna”, rozmawia Rafał Górski, redaktor naczelny Tygodnika Spraw Obywatelskich.

We współczesnych naukach społecznych w Polsce dominuje „sentymentalna” wizja społeczeństwa. Zakłada ona, że wystarczy badać instytucje formalne, jawne interesy i oficjalnych aktorów, by dotrzeć do istoty zjawisk społecznych. W opozycji do tej wizji uważamy, że badania społeczne ograniczające się tylko do łatwo dostępnych, jawnych aspektów życia społecznego tracą z oczu ważną część rzeczywistości, kryjącą się właśnie za kulisami. Idee, które legły u podstaw serii wydawniczej „Zakulisowe Studia Społeczne”, odwołują się do alternatywnej i niesentymentalnej wizji społeczeństwa. Podejście to koncentruje się bowiem wokół tego, co jest intencjonalnie skrywane przed opinią publiczną — jak niejawne sieci powiązań, ukryte grupy interesów, niektóre nieformalne instytucje, a także systemowa przemoc i mechanizmy manipulacji życiem społecznym.
Joanna Szalacha-Jarmużek, Instrumentarium globalnego panowania

  1. Co oznacza analizowanie polityki „bez sentymentów”?
  2. Kto jest mistrzem Kaczyńskiego, czyli dlaczego prezes postępuje, tak a nie inaczej.
  3. Dlaczego warto, żeby społecznicy znali teorię wyboru publicznego Jamesa M. Buchanana?
  4. Na czym polega koncepcja „Kontroli społecznej trzeciego stopnia” Adama Podgóreckiego?
  5. Jak analizować politykę „bez sentymentów”?
  6. O czym powinni pamiętać społecznicy prowadzący kampanie obywatelskie?
Pobierz mp3

Muzyka „Also Sprach Zarathustra – Einleitung” – Kevin MacLeod, CC BY 3.0

Sprawdź inne artykuły z tego wydania tygodnika:

Nr 100 / (48) 2021

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

# Polityka Czy masz świadomość?

Być może zainteresują Cię również: