Polityka publiczna wobec polskich wyzwań

tekst_zybala

Andrzej Zybała

Jako państwo i społeczeństwo musimy podejmować coraz więcej działań wspólnych. Minął czas, kiedy większość potrzeb człowiek mógł zaspokajać sam, czy nawet w rodzinie albo w grupie sąsiedzkiej. Powyższa uwaga jest złą wiadomością dla znacznej części Polaków, którzy historycznie rzecz biorąc woleli i wciąż często wolą działać w małych grupach, z myślą o  korzyściach grupowych czy wręcz osobistych.

Jeśli chcemy być nowoczesnym narodem, musimy nauczyć się działać publicznie. Nikt w  pojedynkę nie upora się z zanieczyszczeniem środowiska, bezrobociem, nierównościami itp.

Polityka publiczna jest właśnie tą dziedziną aktywności społeczeństwa i państwa, w obrębie której analizowane są problemy publiczne (zbiorowe), formułowane koncepcje ich rozwiązywania, a także ewaluowane (oceniane) rezultaty wykonanych działań. Współcześnie dużo mówi się o  efektywności działań publicznych. Nie bez powodu. Otóż w sferze publicznej inwestowane są coraz większe pieniądze. Jeszcze na początku XX wieku rządy odpowiadały za wydatki rzędu około 10 procent PKB w  krajach rozwiniętych, a bywa nawet 50 procent.

Nieporadność w polityce publicznej to poważna groźba. Przykładem jest choćby Grecja. W konsekwencji obywatele cierpią na brak dostępu do  świadczeń społecznych, redukowane są emerytury, likwidowane miejsca pracy, nawet dostęp do własnych pieniędzy na kontach bankowych jest ograniczany.

W Polsce – państwo i my jako społeczeństwo – również podejmujemy działania publiczne, które przysparzają czasami więcej problemów niż korzyści. Osiągamy sukcesy – stabilizacja gospodarki, jej wzrost, dobre wyniki naszych uczniów w międzynarodowych testach, członkostwo w UE. Ale wiele rzeczy wciąż nam się nie udaje. W polityce zdrowia dotyka nas słaby dostęp do usług specjalistów. W polityce rynku pracy porażką jest nie tylko wysokie bezrobocie, ale także niezdolność do zapewnienia takiej podaży kwalifikacji zawodowych, które odpowiadałyby na potrzeby pracodawców i na potrzeby rozwoju dziedzin związanych z wysokimi technologiami.

Wiele podobnych przykładów można przytoczyć. Niebezpieczne jest to, że rzadko dogłębnie analizujemy optymalność działań publicznych i ich rezultaty, często nie wiemy, jakie efekty otrzymujemy za wydane pieniądze podatników. Politycy od lat skutecznie blokują stosowanie profesjonalnych ewaluacji, które temu służą.

Być może zainteresują Cię również:

Dom to praca

Pracujemy w Domu 8 marca w klubie DOM

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z autorką naszego raportu o nieodpłatnej pracy domowej – Karoliną Goś-Wójcicką. „Kobiety pracujące w domu o sobie. Analiza wywiadów pogłębionych na temat nieodpłatnej pracy domowej” to tekst napisany na podstawie badania jakościowego jakie INSPRO prowadziło w 2011 roku. Karolina przedstawi na spotkaniu najważniejsze wnioski płynące z rozmów z 50 osobami pracującymi w domach.