Polska, nielegalne wysypiska śmieci

Polska, nielegalne wysypiska śmieci – film dok.