Przedsiębiorczość społeczna ponadnarodowo!

W styczniu 2013 r. rozpoczęliśmy realizację kolejnego projektu związanego z promocją, wdrażaniem i rozwojem przedsiębiorczości społecznej w woj. łódzkim. „OWES INSPRO – rozwiązania ponadnarodowe” – bo o nim właśnie mowa, to innowacyjny projekt, który realizujemy wspólnie z partnerem z Niemiec – Deutscher Fundraising Verband (Niemieckie Stowarzyszenie Fundraisingu), drugą co do wielkości w Europie organizacją tego rodzaju. Po co to wszystko? Jako Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES), chcemy zdobyć know-how z zakresu fundraisingu i ekonomizacji oraz zaadoptować rozwiązania wypracowane przez naszego zagranicznego partnera u nas w Polsce.

W ramach realizacji naszego projektu przewidzianych jest szereg działań, m.in.:

  • warsztaty fundraisingowe dla kadry OWES prowadzone w Łodzi przez trenerów z Niemiec;
  • miesięczny staż dwóch pracowników OWES w siedzibie Deutscher Fundraising Verband w Niemczech;
  • wypracowanie we współpracy z naszym partnerem Strategii Fundrasingowej dla OWES;
  • przeprowadzenie warsztatów testujących z zakresu fundraisingu i ekonomizacji dla podmiotów ekonomii społecznej z woj. łódzkiego;
  • publikacja przetłumaczonych artykułów z Niemiec dotyczących ekonomizacji i fundraisingu w podmiotach ekonomii społecznej;
  • seminarium z udziałem naszego partnera dla podmiotów ekonomii społecznej i dziennikarzy z woj. łódzkiego.

Projekt Współpracy Ponadnarodowej  „OWES INSPRO – rozwiązania ponadnarodowe” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

OWES Instytutu

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / OWES Instytutu

Być może zainteresują Cię również:

Centrum KLUCZ - wiosna

OWES Instytutu

Marzec w Centrum KLUCZ

W Centrum KLUCZ  wspieramy podmioty ekonomii społecznej (fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne i spółki non profit). W marcu proponujemy warsztaty i szkolenia, które na wiosnę tchną…