Postwzrost. Pomiędzy wzrostem a katastrofą

Postwzrost. Pomiędzy wzrostem a katastrofą

Postwzrost(ang. ‘postgrowth’) to zbiorcza nazwa na określenie różnych koncepcji przyszłości bez wzrostu lub – w mniej radykalnych wariantach – z powolniejszym niż dziś wzrostem. Koncepcje te różnią się w szczegółach, ale mają jedną wspólną cechę: kwestionują możliwość oraz potrzebę dalszego wzrostu, który niszczy podstawy naszego życia na planecie, a jednocześnie w dużej mierze nie służy już faktycznej poprawie jakości życia ludzi oraz innych istot zamieszkujących Ziemię.
www.postwzrost.pl

Z dr hab. Jackiem Schindlerem z Uniwersytetu Wrocławskiego, rozmawia Rafał Górski, redaktor naczelny Tygodnika Spraw Obywatelskich.

Co znajduje się pomiędzy wzrostem a katastrofą? Dlaczego termin „postwzrost” nie pojawia się w debacie publicznej? Co to jest „moralna śmierć produktu”? Jaki związek mają smartfon i 5G z postwzrostem? Dlaczego Europejski Zielony Ład nie wystarczy? Czy konsumować inaczej, czy konsumować radykalnie mniej?

Pobierz mp3

Muzyka „Also Sprach Zarathustra – Einleitung” – Kevin MacLeod, CC BY 3.0

Sprawdź inne artykuły z tego wydania tygodnika:

Nr 76 / (24) 2021

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

# Ekologia # Ekonomia Czy masz świadomość?

Być może zainteresują Cię również:

Centrum KLUCZ

Pierwsze seminarium fundraisingowe w Łodzi!

Centrum KLUCZ zaprasza na bezpłatne seminarium fundraisingowe Zanim wyciągniesz rękę (po)daj dłoń, czyli o pozyskiwaniu darczyńców. Wydarzenie odbędzie się 12 września 2014 r. w Łodzi. W czasie seminarium chcemy zaprezentować narzędzia i obszary fundraisingu, które pozwalają efektywnie pozyskiwać środki na misję organizacji. Przedstawimy możliwości fundraisingu i ścieżki, które prowadzą do osiągnięcia trwałych rezultatów.