Potrzebujemy więcej jawności w planowaniu przestrzennym. Apel do władz miast

Warszawa (pixabay)

Wspólnie z wieloma organizacjami i społecznikami apelujemy do władz samorządowych o wprowadzenie większej jawności przy podejmowaniu decyzji o rozbudowie naszych miast. Bo powinniśmy wiedzieć na jakich zasadach podejmowane są decyzje o miejskich inwestycjach, czego dotyczą negocjacje i kto bierze w nich udział.

Apel do władz miast

Potrzebujemy większej jawności przy podejmowaniu przez władze miasta decyzji o rozbudowie naszych miast. Mieszkańcy powinni mieć łatwy dostęp nie tylko do dokumentów, ale również informacji o przebiegu ewentualnych negocjacji z inwestorami. Dlatego apelujemy do władz miast o realizację poniższych postulatów.

Polski system planowania przestrzennego jest systemem tylko z nazwy. Zamiast niego mamy do czynienia z grą o przestrzeń, w której obywatele okazują się być najsłabszym graczem. Co więcej – ze względu na konstrukcje procedur planistycznych coraz częściej okazuje się, że mieszkańcy nie są w stanie nawet zapoznać się z regułami tej gry. Duża jej część – jak np. ustalanie tzw. “wuzetek” odbywa się bowiem za zamkniętymi drzwiami. Często efekty negocjacji prowadzonych przez władze i inwestorów poznajemy dopiero po zakończeniu całej inwestycji.

Podejmowane próby poprawy systemu nie odniosły zamierzonego skutku. Nowe przepisy – takie jak “Lex Deweloper” wprowadzają zaś jeszcze więcej chaosu i zamieszania. Rozumiemy, że ze względu na kończącą się kadencję parlamentu nie można obecnie liczyć na ustawowe ucywilizowanie systemu planowania przestrzennego w Polsce.

Organizacje stowarzyszone w Kongresie Ruchów Miejskich przy wsparciu Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska skierują do władz wybranych polskich miast odpowiednie wnioski o dostęp do informacji publicznej. Chcemy w ten sposób wspomóc decydentów w poprawie jakości planowania przestrzennego.

Wiemy bowiem, że podjęcie postulowanych przez nas działań wymaga obecnie tylko odrobiny dobrej woli. Odpowiedzią na złą politykę przestrzenną jest wyłącznie dobra polityka. Ta zaś nie może być prowadzona bez zapewnienia odpowiedniego poziomu jawności. Rozpocznijmy więc wspólne działania mające na celu realizację naszych postulatów.

Pierwszym krokiem na tej drodze powinno być udostępnienie informacji o spotkaniach władz miasta (prezydentów i wiceprezydentów) z przedstawicielami inwestorów oraz sprawozdań z ich przebiegu.

Ważne jest także udostępnienie kluczowych dokumentów. Dlatego wnioskujemy również o udostępnienie kopii poniższych rejestrów i dokumentów z lat 2017 i 2018 (w formie umożliwiającej przetwarzanie maszynowe):

  1. rejestr decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, sporządzonych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie wzoru rejestru decyzji o warunkach zabudowy oraz wzorów rejestrów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
  2. rejestr wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
  3. rejestr wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestrów zgłoszeń dotyczących budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy Prawo budowlane;
  4. rejestr spotkań z przedstawicielami podmiotów komercyjnych, których tematem były kwestie związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy, złożonymi wnioskami o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wnioskami o wydanie pozwolenia na budowę;
  5. protokoły ze spotkań opisanych w punkcie 4., w których brał udział prezydent lub wiceprezydent miasta.

Postulujemy również o doprecyzowanie w regulacjach wewnętrznych urzędu, że obowiązkiem bieżącego udostępniania informacji publicznej objęty jest fakt wpływu wniosku o ustalenie warunków zabudowy wraz z kluczowymi elementami wniosku, tj. w szczególności funkcją, powierzchnią zabudowy, wysokością itd. W przypadku dysponowania techniczną możliwością prezentacji danych w tym zakresie z georeferencją – umieszczanie tych informacji na geoportalu miejskim, na osobnej warstwie.

Jesteśmy przekonani, że wprowadzenie większej jawności w proces planowania przestrzennego przyczyni się do poprawienia jakości przestrzeni naszych miast. Rozpoczęta zaś w ten sposób dyskusja pomoże w lepszym zrozumieniu wzajemnych intencji i w efekcie osłabi potencjalne konflikty o przestrzeń.

Liczymy, że żadnych władz polskich miast nie trzeba będzie długo zachęcać do realizacji naszych postulatów. Ze względów formalnych więc tylko niebawem przekażemy władzom największych polskich miast odpowiednie wnioski i dokumenty.

Zapraszamy również do wsparcia naszych postulatów i pomoc w zachęceniu władz do prowadzenia dobrej polityki przestrzennej. Można to zrobić na kilka sposobów – udostępnić ten apel w mediach społecznościowych lub wysłać maila do władz swojego miasta. Można także napisać do nas i zaproponować inne działania – prosimy o kontakt poprzez adres wjawnoscisila@gmail.com.

Pełna lista sygnatariuszy

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

Instytut Spraw Obywatelskich

Być może zainteresują Cię również:

Dom to praca
Instytut Spraw Obywatelskich

Projekt INSPRO doceniony!

Niezmiernie miło nam poinformować, iż projekt Instytutu Spraw Obywatelskich: „Mama kreatywna – mama pracująca. Szkolenia, doradztwo, coaching” został umieszczony w albumie „Kapitalne możliwości – przykłady dobrych praktyk z województwa łódzkiego”, którego pomysłodawcą jest Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. Wraz z albumem powstał również program telewizyjny „KAPITALNE MOŻLIWOŚCI dobre praktyki”, który można zobaczyć na antenie TVP Łódź. Przedsięwzięcie pod red. Katarzyny Pełki – Wolsztajn promuje Program Operacyjny Kapitał Ludzki w obszarach wdrażanych przez WUP. Każdy odcinek programu prezentuje ciekawe projekty realizowane na terenie województwa łódzkiego. Jak mówią sami inicjatorzy akcji: Cykl "KAPITALNE MOŻLIWOŚCI dobre praktyki" ma zachęcić instytucje do przygotowywania projektów pomagających mieszkańcom naszego regionu w znalezieniu zatrudnienia. Pokazujemy przykłady przedsięwzięć realizowanych przy wsparciu środków unijnych i historie osób, które dzięki nim zdobyły nowe umiejętności i kwalifikacje, znalazły pracę czy otworzyły własną firmę.

Instytut Spraw Obywatelskich

10 lat po stronie Obywateli :)

To właśnie dziś INSPRO obchodzi swoje 10 urodziny! Cieszymy się, że możemy świętować ten czas razem z Wami - bo to właśnie dla Was i dobra wspólnego robimy to wszystko! Chcecie wiedzieć od czego zaczęła się nasza podróż? Zachęcamy Was do zapoznania się z INSPROwą historią :).

Facebook i inne korporacje cenzurują treści! Zapisz się na Tygodnik Instytutu Spraw Obywatelskich. W każdej chwili masz prawo do wypisania się. Patrz, czytaj, działaj bez cenzury.

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich z siedzibą w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 40. Dane będą przetwarzane w celu informowania o działaniach Instytutu. Pełna informacja dotycząca ochrony danych osobowych.