Pozyskaj pieniądze na rozwój organizacji. Trwa nabór wniosków!

Tygodnik Spraw Obywatelskich – logo

Nr 229 / (21) 2024

Pozyskaj wsparcie finansowe i stwórz nowe miejsca pracy w swojej organizacji lub załóż nowy podmiot i zatrudnij w nim pracowników. Rozpoczynamy nabór formularzy osób oraz podmiotów, które chcą utworzyć nowe miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej.

Nabór formularzy rozpoczął się 17.05.2024 r. i ma charakter ciągły, do wyczerpania środków.

Kto może ubiegać się o bezzwrotne wsparcie finansowe?

  • osoby fizyczne oraz osoby prawne zmierzające do utworzenia nowego przedsiębiorstwa społecznego,
  • przedsiębiorstwa społeczne, które posiadają status nadany przez wojewodę,
  • podmioty ekonomii społecznej (fundacje, stowarzyszenia, spółki not for profit) wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne

zarejestrowane/mieszkające w Łodzi lub w jednym z 7 powiatów woj. łódzkiego: łaskim, zduńskowolskim, pabianickim, łódzkim-wschodnim, opoczyńskim, rawskim, tomaszowskim.

Możesz pozyskać:

  • 35.212,00 zł wsparcia finansowego na utworzenie 1 miejsca pracy,
  • do 38.700,00 zł wsparcia finansowego na utrzymanie 1 miejsca pracy przez 12 miesięcy

Maksymalnie można utworzyć 10 miejsc pracy.

Przy naszym wsparciu możliwe jest utworzenie miejsc pracy m.in. dla osób:

  • bezrobotnych,
  • z niepełnosprawnością,
  • znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej (np. korzystających z pomocy społecznej).

Podczas I etapu wyłonimy Kandydatów, którzy w II etapie będą mogli ubiegać się bezpośrednio o środki finansowe, składając biznesplan szczegółowo pokazujący opłacalność planowanego przedsięwzięcia.

Sprawdź warunki i wnioskuj o środki:

Sprawdź inne artykuły z tego wydania tygodnika:

Nr 229 / (21) 2024

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

OWES Instytutu

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / OWES Instytutu

Być może zainteresują Cię również:

Chcę wiedzieć
# Zdrowie

Konferencja prasowa Kampanii „Naturalne Geny” w Łodzi

W czwartek 30 lipca br. o godz 11.00 w siedzibie Instytutu Spraw Obywatelskich przy ulicy Więckowskiego 33/127 w Łodzi odbędzie się konferencja prasowa inicjująca Kampanię „Naturalne Geny”, której celem jest zwiększenie świadomości konsumentów i zwrócenie uwagi na zagrożenia płynące ze stosowania Organizmów Modyfikowanych Genetycznie (GMO) w produkcji żywności.