„Pozyskiwanie funduszy – nauka poprzez praktykę”. Rusza nowy program mentoringowy dla NGO

fot. freepik
Tygodnik Spraw Obywatelskich – logo

Nr 229 / (21) 2024

Program został stworzony przez Instytut Spraw Obywatelskich z myślą o organizacjach pozarządowych, które chcą rozwijać swoje umiejętności w zakresie przygotowania wniosków o dotacje. Wyróżnia się tym, że oferowane wsparcie na wymiar praktyczny. Koncentruje się na nauce technik związanych z przygotowywaniem wniosków i poszerzaniu wiedzy o źródłach finansowania organizacji. Jego istotą jest minimum półroczny trening pod okiem mentora. Zgłoszenia można przesyłać do 21 czerwca 2024 r. Udział w programie jest bezpłatny.

Założenia programu

Program przewiduje współpracę mentora (eksperta Instytutu Spraw Obywatelskich) z mentee (wybranym w ramach rekrutacji przedstawicielem organizacji pozarządowej).

Jego istotą jest minimum półroczny trening przedstawiciela NGO w zakresie pozyskiwania funduszy na działania organizacji z programów grantowych.

Na czas treningu osoba ta staje się członkiem zespołu ds. pozyskiwania funduszy w Instytucie Spraw Obywatelskich. Bierze udział w codziennych pracach zespołu, zdobywa praktyczne doświadczenie i czerpie z wiedzy gromadzonej przez 20 lat.

Okres trwania programu: minimum 6 miesięcy.
Start programu: wrzesień 2024 (dokładny czas rozpoczęcia i zakończenia zostanie ustalony indywidualnie z wybraną osobą).

Nacisk na praktyczne przeszkolenie

Program ma wymiar praktyczny, co oznacza, że uczestnik przechodzi szkolenie merytoryczne z ogólnych zasad przygotowania wniosków o dotacje, a następnie otrzymuje od mentora zadania związane z przygotowaniem wniosku, nad którym w danym momencie mentor pracuje. Po wykonaniu zadania jest ono omawiane, a mentee otrzymuje informację zwrotną ze wskazaniem mocnych i słabych stron. To umożliwia szybkie uczenie się na błędach i wyciąganie konstruktywnych wniosków.

– Program kładzie nacisk na praktykę, dlatego chcemy, by osoba korzystająca z mentoringu przeszła przez wszystkie etapy pracy nad wnioskiem

– od udziału w spotkaniach zespołu, przez research i ocenę źródeł finansowania, weryfikację dokumentacji, prace koncepcyjne, pisanie poszczególnych części wniosku, przygotowanie budżetu, harmonogramu, wskaźników, jak i prace w generatorach wniosków, analizę kart ocen etc. – mówi Joanna Suciu, szefowa zespołu ds. pozyskiwania funduszy w Instytucie i mentorka w programie.

Całość programu obejmuje minimum 192 godziny współpracy i zakłada indywidualną współpracę z mentorem przez minimum 6 miesięcy w wymiarze minimum 8 godzin tygodniowo. Dokładna liczba godzin i ich rozkład tygodniowy będzie ustalany indywidualnie z mentorem. Program jest z założenia elastyczny i będzie dostosowany do potrzeb i możliwości zarówno mentora, jak i uczestnika.

– Program jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych pracowników lub współpracowników organizacji pozarządowych z Polski. Mogą w nim brać osoby o specjalnych potrzebach np. osoby z niepełnosprawnością lub rodzice małych dzieci/opiekunowie osób zależnych. Zapraszamy do programu wyłącznie osoby pełnoletnie. Nie ma górnej granicy wieku. Mile widziane są osoby, które posiadają już pewne doświadczenie życiowe, mają sprecyzowane plany i są pewne, że chcą się rozwijać w kierunku, jaki oferuje program. Wcześniejsze doświadczenie w pisaniu wniosków nie jest wymagane.

Wymogiem jest możliwość komunikowania się przez Internet i dostępność w wymiarze co najmniej 8 godzin tygodniowo, a także chęć współpracy przez minimum 6 miesięcy – dodaje.

Co to jest zespół ds. pozyskiwania funduszy?

Nasz zespół zajmuje się pozyskiwaniem „paliwa” na działania Instytutu. W praktyce oznacza to:

 • poszukiwanie informacji o programach grantowych na działania organizacji pozarządowych,
 • przygotowanie wniosków o dotacje,
 • kontakt z operatorami programów,
 • udział w szkoleniach, konferencjach, webinariach na temat funduszy,
 • współpracę z zespołami merytorycznymi kampanii prowadzonych przez Instytut.

Jesteśmy doświadczonym zespołem – w temacie pozyskiwania funduszy działamy od początku powstania Instytutu czyli już od 20 lat. Pozyskujemy dotacje, które zapewniają Instytutowi roczne obroty na poziomie kilku milionów złotych rocznie (przykładowe obroty: 2018 – 2 mln, 2019 – 3,5 mln, 2020 – 4 mln, 2021 – 5 mln, 2022 – 6 mln złotych).

Korzystamy z programów polskich, europejskich, z grantów ze Stanów Zjednoczonych. Są to dotacje z programów rządowych, unijnych, ale też z programów współpracy z innymi krajami, z prywatnych fundacji. Przygotowujemy wnioski na małe, średnie i bardzo duże kwoty. Dotyczą one działań związanych z ochroną środowiska (zrównoważonym transportem, GMO, ekologicznym rolnictwem), ekonomią społeczną, prawami pracowników, aktywizacją obywatelską, rozwojem demokracji, wspieraniem rozwoju mediów obywatelskich, tematyką nowych technologii, wspieraniem rozwoju wolontariatu, prawami i swobodami obywatelskimi, ochroną przed promieniowaniem elektromagnetycznym, zdrowiem, wspieraniem lokalnych organizacji i działaczy społecznych, rozwojem III sektora etc.

Mamy doświadczenie w pozyskiwaniu środków z kilkudziesięciu bardzo różnorodnych programów. I… możemy Cię tego nauczyć!

Kim jest mentor?

Joanna Suciu – magister ochrony środowiska. Działaczka ruchu ekologicznego od 1993 roku, współzałożycielka Ośrodka Działań Ekologicznych „Źródła” w Łodzi. Zajmowała się w nim edukacją, była zaangażowana w wiele akcji na rzecz ochrony przyrody, redagowała kwartalnik praw zwierząt. W latach 2000-2003 związana z Pracownią na rzecz Wszystkich Istot, gdzie zajmowała się ochroną dzikiej przyrody. W Instytucie pracuje od 2005 roku. W zespole do spraw pozyskiwania funduszy zajmuje się przygotowywaniem wniosków o dotacje na działania organizacji. Lubi tzw. trudne tematy i wyzwania, stara się zapewnić zaplecze dla śmiałych i innowacyjnych pomysłów. Pisaniem wniosków zajmuje się czynnie od 1993 roku. Przygotowała setki projektów dla wielu organizacji pozarządowych. Od wielu lat jest także asesorem w programach grantowych (m.in. w FIO, PROO, programach norweskich i szwajcarskich).

Zespół pozyskiwania funduszy liczy 5 osób, z których każda jest bardzo doświadczona w pracach w III sektorze. Uczestnik programu będzie miał możliwość kontaktu z całym zespołem.

Jak wygląda współpraca z mentorem?

Współpraca z mentorem będzie się odbywała online, za pomocą komunikatorów (np. skype, zoom), maili. Będzie zapewniona także możliwość pracy w biurze Instytutu w Łodzi i kontaktów na żywo z częścią z naszego zespołu. Jeśli mieszkasz poza Łodzią i nie chcesz/nie możesz bywać u nas w biurze, nie będzie to przeszkodą w dołączeniu do naszego zespołu.

Kogo szukamy?

Szukamy osoby, która:

 • jest pracownikiem lub współpracownikiem organizacji pozarządowej
 • chce nauczyć się, jak pisać dobre wnioski o dotacje, szukać informacji o konkursach grantowych oraz jak oceniać szanse i przygotować koncepcje projektów,
 • jest gotowa aktywnie włączyć się w prace zespołu ds. pozyskiwania funduszy i uczyć się w działaniu,
 • ma gotowość do długoterminowej współpracy (co najmniej 6 miesięcy, minimum 8 godzin w tygodniu),
 • ma własne zdanie i odwagę, by je wyrażać, jest gotowa do krytycznego spojrzenia na przygotowywane teksty,
 • jest elastyczna i samodzielna w myśleniu i działaniu,
 • ma możliwość pracy zdalnej,
 • nie boi się tabelek Excel ani generatorów wniosków lub jest gotowa stawić tym obawom czoła.

Ponadto potrzebna jest także:

 • terminowość, skrupulatność, rzetelność, komunikatywność – nie są to puste hasła, ale podstawa współpracy, na którą bardzo zwracamy uwagę,
 • uważność na szczegóły,
 • „lekkie pióro”, kreatywność,
 • umiejętność pracy zespołowej,
 • znajomość angielskiego w stopniu pozwalającym na czytanie dokumentów i pisanie tekstów.

Jakie są korzyści z udziału w programie?

 • możliwość zdobycia wiedzy i praktycznego doświadczenia w obszarze pozyskiwania funduszy na działalność społeczną,
 • możliwość udziału w pracach zespołu ds. pozyskiwania funduszy, zespołu z doświadczeniem z tym, czego Ty chcesz się nauczyć,
 • możliwość uczestniczenia w wydarzeniach organizowanych przez Instytut,
 • wszystko na papierze – zadbamy o przeszkolenie BHP i przygotujemy dla Ciebie porozumienie wolontariackie, chętnym wystawiamy także rekomendacje i inne dokumenty po zakończeniu współpracy,
 • nawiązanie nowych kontaktów, także z organizacjami, które są grantodawcami.

Zasady rekrutacji

Rekrutacja do programu na trzy etapy:

 1. Przesłanie formularza zgłoszeniowego i CV w terminie do 21 czerwca 2024 r. na adres justyna.matusiak@instytut.lodz.pl.
 2. Rozmowa online z mentorem.
 3. Dwutygodniowy okres próbny, podczas którego możesz zorientować się czy program jest tym, czego się spodziewałeś. To także czas dla nas, by móc ocenić, czy współpraca wnosi pozytywną energię i jest pożyteczna dla naszego zespołu.

Masz pytania? Pisz: justyna.matusiak@instytut.lodz.pl. W tytule maila prosimy wpisać: udział w programie mentoringowym.

Czekamy na Twoje zgłoszenie!

Komitet Do Spraw Pożytku Publicznego, Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Rządowy Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018–2030 – Korpus Solidarności

Projekt „I nie opuszczę Cię aż do… Rozkręcamy wolontariat systematyczny w Instytucie Spraw Obywatelskich!” jest współfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030.

Sprawdź inne artykuły z tego wydania tygodnika:

Nr 229 / (21) 2024

Być może zainteresują Cię również: