Praca: poszukujemy animatora lokalnego

Instytut Spraw Obywatelskich z Łodzi, w związku z prowadzeniem Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko: ANIMATOR

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 1. Diagnozowanie potencjału lokalnego środowiska.
 2. Inicjowanie spotkań, działań i kontaktów pomiędzy podmiotami działającymi na danym obszarze.
 3. Inicjowanie i wspieranie powstawania grup osób i instytucji, zamierzających rozpocząć działalność w formie podmiotu ekonomii społecznej (PES).
 4. Zawiązywanie i rozwój partnerstw, sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu rozwoju przedsiębiorstw społecznych i ekonomii społecznej.
 5. Wymiana informacji nt. zmieniających się przepisów prawa dotyczących podmiotów ekonomii społecznej.
 6. Ułatwianie kontaktów, doprowadzenie do lepszego poznania się mieszkańców i tworzonych przez nich grup i środowisk.
 7. Animowanie wśród mieszkańców dyskusji dotyczącej ekonomii społecznej.
 8. Wyszukiwanie i wspieranie liderów lokalnych.
 9. Inicjowanie powstawania grup inicjatywnych.
 10. Motywowanie grup i środowisk do podejmowania aktywności ukierunkowanych na rozwój ekonomii społecznej.
 11. Budowanie lokalnych koalicji.
 12. Moderowanie sytuacji edukacyjnych w środowisku.
 13. Stałe motywowanie osób, podmiotów, w tym instytucji publicznych do podjęcia i kontynowania działań m.in. poprzez wskazywanie możliwych korzyści społeczno-ekonomicznych lub kosztów zaniechania.

WYMAGANIA:

 1. Minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe w świadczeniu usług animacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju lokalnego i tworzenia partnerstw lokalnych.
 2. Umiejętność stwarzania warunków do efektywnej komunikacji między różnymi osobami i podmiotami.
 3. Umiejętność przygotowania procesu animacji uwzględniającego rozwój i potencjał ekonomiczny i społeczny lokalnych środowisk oraz rozwój idei ekonomii społecznej.
 4. Znajomość specyfiki i najważniejszych uwarunkowań społeczno-gospodarczych obszaru, w którym prowadzone są działania animacyjne.
 5. Znajomość strategicznych dokumentów i ustaw związanych z sektorem ekonomii społecznej.
 6. Znajomość specyfiki i najważniejszych uwarunkowań prawno-finansowych funkcjonowania sektora ekonomii społecznej.
 7. Umiejętność pracy z grupą, moderowania i prowadzenia spotkań, facylitowania procesów grupowych.
 8. Umiejętność budowania partnerstw lokalnych.
 9. Prawo jazdy, mobilność i dyspozycyjność.
 10. Wysoki poziom kultury osobistej.
 11. Umiejętność obsługi oprogramowania biurowego MS Office (minimum MS WORD i MS EXCEL) oraz korzystanie z Internetu,

OFERUJEMY:

 1. Elastyczne godziny pracy.
 2. Samodzielną pracę w przyjaznej atmosferze.
 3. Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 4. Dużą samodzielność w wykonywaniu zadań.
 5. Pracę pełną wyzwań w dynamicznym zespole.
 6. Perspektywy rozwoju zawodowego.

Praca na terenie województwa łódzkiego, w szczególności na terenie powiatów: m. Łódź, zduńskowolski, łaski, pabianicki, łódzki-wschodni, tomaszowski, rawski, opoczyński.

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie ofert zawierających CV oraz krótki list motywacyjny do dnia 5 lutego 2016 r. na adres e-mailowy: ilona.pietrzak@instytut.lodz.pl (z tytułem wiadomości: Animator OWES) bądź na adres: Instytut Spraw Obywatelskich; ul. Pomorska 40; 91-408 Łódź (z dopiskiem: Animator OWES).

Do ofert prosimy dołączyć oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926)”. Oferty bez powyższego oświadczenia nie będą przez nas rozpatrywane.

W razie pytań prosimy o kontakt z Iloną Pietrzak mailowo: ilona.pietrzak@instytut.lodz.pl lub telefonicznie 42 630 17 49.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

OWES Instytutu

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / OWES Instytutu

Być może zainteresują Cię również:

OWES Instytutu

Nowy projekt ISO

Od 1 stycznia 2011 roku Instytut Spraw Obywatelskich podjął kolejną inicjatywę obywatelską. Centrum Wspierania Przedsiębiorczości Społecznej to program skierowany do podmiotów ekonomii społecznej (np. fundacje, stowarzyszenia) oraz do osób indywidualnych rozpoczynających działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego. Głównym założeniem CWPS jest kompleksowe wsparcie oraz proponowanie nowych sposobów rozwoju dla podmiotów ekonomii społecznej. Program ma przygotować uczestników do sprawnego prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze przedsiębiorczości społecznej. Projekt dotyczy przede wszystkim pracowników organizacji pozarządowych, osób bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo, a także społeczników i aktywistów. Jego nadrzędnym celem jest realizowanie misji ISO, czyli propagowanie działalności obywatelskiej dla wspólnego dobra.