Praca: Poszukujemy kierownika OWES

Poszukujemy kierownika Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) z Łodzi, w związku z prowadzeniem Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ (www.centrumklucz.pl) poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko: KIEROWNIK OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ.

Zakres obowiązków:

Zatrudniona na powyższym stanowisku osoba będzie ponosić odpowiedzialność za prawidłowy, zgodny z obowiązującymi przepisami i terminowy nadzór nad działalnością Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej – Centrum KLUCZ. Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie samodzielnie sprawować nadzór merytoryczny i finansowy, podejmować działania związane zarówno z zarządzaniem kadrą, działalnością OWES, zarządzaniem finansami, aspektami merytorycznymi, jak i reprezentowaniem OWES na zewnątrz.

 1. Planowanie działań OWES.
 2. Zarządzanie kadrą OWES.
 3. Organizacja pracy OWES.
 4. Nadzór nad jakością usług świadczonych przez OWES.
 5. Reprezentowanie OWES na zewnątrz.
 6. Nadzór nad realizacją usług OWES.
 7. Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z organizacjami działającymi na rzecz ekonomii społecznej.
 8. Współdziałanie z organami, instytucjami i organizacjami w podejmowaniu przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań w sferze ekonomii społecznej.
 9. Dbałość o stabilność i rozwój kadry OWES.
 10. Utrzymanie standardów działania OWES.
 11. Zapoznawanie kadry z obowiązującymi zasadami i regulaminami.
 12. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
 13. Zapewnienie pozytywnego wpływu na środowisko naturalne.

Wymagania:

 1. Minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe (w tym minimum rok doświadczenia w zarządzaniu zespołami projektowymi lub prowadzeniu działalności gospodarczej).
 2. Mile widziane doświadczenie w zarządzaniu ośrodkiem wsparcia ekonomii społecznej.
 3. Znajomość: Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz Ustawy prawo o stowarzyszeniach wraz z przepisami wykonawczymi, Ustawy Kodeks Pracy wraz z przepisami wykonawczymi.
 4. Znajomość: Wieloletniego Planu Działań na Rzecz Promocji i Upowszechniania Ekonomii Społecznej w Województwie Łódzkim na lata 2013–2020, systemu monitorowania KPRES.
 5. Znajomość Standardów Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.
 6. Znajomość: przepisów oraz zasad wykorzystania unijnych środków finansowych na realizację projektów.
 7. Umiejętność obsługi oprogramowania biurowego MS Office (minimum MS WORD i MS EXCEL) oraz korzystanie z Internetu.
 8. Umiejętności związane z zarządzaniem organizacją.
 9. Umiejętności związane z planowaniem zasobów ludzkich.
 10. Umiejętności związane z motywowaniem i oceną pracowników.
 11. Umiejętność planowania strategicznego i finansowego.
 12. Dyspozycyjność i mobilność.
 13. Doskonała organizacja pracy.
 14. Samodzielność, nastawienie na cel, umiejętność pracy zespołowej.

Praca na terenie województwa łódzkiego, w szczególności na terenie powiatów: m. Łódź, zduńskowolski, łaski, pabianicki, łódzki-wschodni, tomaszowski, rawski, opoczyński.

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie ofert zawierających CV oraz krótki list motywacyjny do dnia 16 października 2015 r. na adres e-mailowy: ilona.pietrzak@instytut.lodz.pl (z tytułem wiadomości: Kierownik OWES) bądź na adres: Instytut Spraw Obywatelskich; ul. Pomorska 40; 91-408 Łódź (z dopiskiem: Kierownik OWES).

Do ofert prosimy dołączyć oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926)”. Oferty bez powyższego oświadczenia nie będą przez nas rozpatrywane.

W razie pytań prosimy o kontakt z Iloną Pietrzak mailowo: ilona.pietrzak@instytut.lodz.pl lub telefonicznie 42 630 17 49.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Poszukujemy również osoby na stanowisko specjalisty ds. administracyjno-finansowych.

Czytaj więcej. 

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

OWES Instytutu

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / OWES Instytutu

Być może zainteresują Cię również:

Instytut Spraw Obywatelskich

Wspomnij CMŚ razem z nami!

Zapraszamy na kolejną audycję z cyklu „Czy masz świadomość?”, która odbędzie się wyjątkowo w niedzielę 16 maja 2010 r. w godzinach 9:00-10:00. Będzie to szczególne wydanie programu przygotowane z okazji 51. urodzin Studenckiego Radia „Żak” Politechniki Łódzkiej, na którego antenie gościmy od ponad 14 lat.

gazeta aktywność obywatelska CW nr 27 / 2021

Chcę wiedzieć
# Zdrowie

Nie dajmy się dłużej truć!

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru „Aktywności Obywatelskiej”, która w całości poświęcona jest glifosatowi – najpopularniejszemu składnikowi herbicydów na świecie. Gazetę przygotowaliśmy wspólnie z Fundacją Ecorower.