Praca zdalna – przegląd raportu

praca_zdalna
fot. InstagramFOTOGRAFIN z Pixabay

Dorota Goraj

Tygodnik Spraw Obywatelskich – logo

Nr 75 / (23) 2021

Nie ulega wątpliwości, że pandemia na dobre zagościła w życiu społecznym. Jest problematyczna pod wieloma względami i działa destruktywnie na liczne sektory życia. Tym razem wezmę pod lupę pracę zdalną, która zdawać by się mogło  jest idealnym rozwiązaniem zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Czy rzeczywiście? Jak jest sprawdzamy w raporcie „Praca zdalna. Odczucia na koniec 2020 roku”. Pojawiło się w nim sporo kwestii odnoszących się do radzenia sobie w nowych warunkach, spowodowanych pojawieniem się koronawirusa. Wybrałam kilka najważniejszych.

Badanie zostało przeprowadzone na 441 osobach, z których najliczniejszą grupę stanowili ludzie będący w przedziale wiekowym 25-40 lat, a następnie ludzie mający 41-50 lat. Łącznie stanowili 85,9% ankietowanych. Ich wykształcenie było średnie bądź wyższe. W większej mierze mieszkali z kimś. Pośród nich znalazło się 286 kobiet i 147 mężczyzn, a 8 osób nie określiło się.

A po pracy – praca

Według raportu aż 83% ankietowanych ma problem z organizacją czasu, w efekcie czego niewykonane obowiązki rozciągają się w czasie i z przykładowych ośmiu godzin praca przeciąga się na większą część dnia. W ten sposób zacierają się granice między pracą a odpoczynkiem od niej. Ponieważ przestrzeń domowa zwykle kojarzy nam się z miejscem relaksu, przez to trudniej się skupić na wykonywaniu obowiązków służbowych. Taki stan rzeczy może powodować zmęczenie, a co za tym idzie mniej wydajną pracę i również oddziałuje negatywnie na życie osobiste.

Dużo się słyszy o aktywności fizycznej, która miałaby polepszyć wydolność organizmu, warto zadbać też o sferę psychiczną, zrobić coś przyjemnego dla siebie. Kiedy praca zlewa się w jedno z czasem wolnym, dobrze by było zacząć planować dzień, żeby zwiększyć swoją motywację i chociażby uniknąć negatywnych skutków przepracowania.

Innym problemem powiązanym z organizacją pracy jest automotywacja, która stanowi wyzwanie dla 49% ogółu badanych. W odróżnieniu od pracy w biurze, nie ma osób bezpośrednio kontrolujących, czy wykonujemy dane zadanie. Oczywiście istnieją sposoby, które pozwalają pracodawcy na skontrolowanie postępów, ale i to da się w jakiś sposób obejść, zwłaszcza jeśli tworzy się złudzenie braku szefa.

Możliwe, że przyczyną problemu z niską motywacją do pracy w domu jest jeszcze inna kwestia dotycząca pogorszenia się relacji między współpracownikami. Wcześniej więzi były podtrzymywane poprzez częste widzenie się, ewentualne integracje. Oczywiście niewykluczone są e-spotkania, ale zdecydowanie trudniej utrzymać naturalne więzi za pomocą ekranów monitorów. Tu też chciałabym wspomnieć, że problem pogarszania się relacji dotyczy nie tylko pracowników zdalnych, ale również dzieci, młodzieży i studentów, którzy są objęci nauczaniem na odległość. Ciągłe spędzanie czasu przed komputerem jest nużące, a brak bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami wpływa na pogorszenie się nastroju. Coraz śmielej mówi się o potrzebie wizyt dzieci u psychologa, ze względu na wzrastające poczucie samotności.

Co nas rozprasza?

Nieco ponad 40% ankietowanych oceniło, że są zdecydowanie bardziej wystawieni na czynniki rozpraszające, pracując zdalnie. Jedną z przyczyn pogorszenia się jakości pracy są owe rozpraszacze. Dla jednych będą to powiadomienia smsowe, zachęcające do sprawdzenia wiadomości, dla drugich media społecznościowe, innymi słowy – zjadacze czasu.

Jednak niekiedy rozpraszacze pojawiają się niezależnie od nas. Do takich można śmiało zaliczyć tego jednego sąsiada, który odczuwa silną potrzebę remontowania. Uciążliwy dźwięk borowania potrafi zirytować, trudno jest spędzać wolny czas w takich warunkach, a co dopiero pracować. Jedynymi możliwościami pozbycia się problemu jest uprzejma prośba, niestety nie zawsze działa.

Sytuacja wygląda nieco inaczej, z perspektywy osób posiadających dzieci. Ze względu na wprowadzenie zdalnego nauczania znacząco wzrosła liczba obowiązków związanych z nadzorowaniem edukacji dzieci. Do tej pory przedszkola i szkoły dla klas 1–3 były otwarte, zamknięte i otwarte. Otwieranie bądź zamykanie szkół, w związku z obostrzeniami, z pewnością dodatkowo obciąża rodziców, ponieważ to na nich spada pomoc w dopilnowaniu, żeby dzieci pojawiły się na zajęciach. 

Problematyczne są też sytuacje, kiedy więcej niż jeden członek rodziny pracuje zdalnie w tym samym pomieszczeniu.

W poszukiwaniu pozytywów

Zdawać by się mogło, że występują jedynie negatywne skutki przejścia na pracę zdalną. Wyniki raportu stanowczo zaprzeczają jakoby miało tak być. Nie musimy dojeżdżać do miejsca pracy. Nie trzeba wcześniej wstawać, pakować się w biegu. Zdecydowana większość ankietowanych wskazała również, że w porównaniu ze stacjonarną pracą w biurze, jest mniej bezpośrednich konfliktów.

Plusów można doszukać się również w tzw. benefitach. Nieco mniej niż połowa ankietowanych zadeklarowała otrzymanie pomocy od pracodawcy w postaci: laptopa lub komputera (43%), telefonu służbowego (25%), dostępu do szkoleń przygotowujących do prac zdalnych (11%), a nawet (chociaż w mniejszej części) dofinansowania wyposażenia biura domowego (2%). Niestety 52% ankietowanych nie udało się namówić szefa na żadne pomoce.

Przejście większej liczby ludzi na tryb pracy zdalnej niosło ze sobą pewne komplikacje, część z nich można było przewidzieć. Jednak nie należy zapominać, że są dobre strony takiego stanu rzeczy. Czy praca w domu będzie udręką, czy polepszeniem dotychczasowego życia, zależy od wielu czynników, przede wszystkim od nastawienia pracodawcy oraz samych pracowników.

Aż 89% ankietowanych wyraziło chęć dalszej pracy zdalnej bądź hybrydowej.

To oznacza, że nie taki diabeł straszny jak go malują, pod warunkiem, że pracownicy będą mogli zdecydować, która forma pracy bardziej im odpowiada (aż 44% ankietowanych chciałoby mieć ten wybór po zakończeniu pandemii). Jednak nieco ponad połowa tych, którzy dotychczas pracowali w biurze, chcieliby tam pozostać.

Źródło:
Praca zdalna. Odczucia na koniec 2020 roku”, Stolarzewicz Executive & Buisness Coaching, Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu [data dostępu: 07.06.2021]

Sprawdź inne artykuły z tego wydania tygodnika:

Nr 75 / (23) 2021

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

# Rynek pracy Centrum Wspierania Rad Pracowników

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Centrum Wspierania Rad Pracowników

Być może zainteresują Cię również:

Instytut Spraw Obywatelskich

Tylko 1% Twojego podatku

Instytut Spraw Obywatelskich jest niezależną od partii i grup interesu instytucją badawczo-eduka­cyjną (think-tankiem) o statusie organizacji pożytku publicznego. Cel, do którego dążymy, to społeczeństwo, pań­stwo i kultura zorganizowane wokół idei dobra wspólnego.