Pracuj w Instytucie Spraw Obywatelskich

www_instytut_oferta_pracy
Tygodnik Spraw Obywatelskich – logo

Nr 123 / (19) 2022

Chcesz dołączyć do naszego zespołu? To świetnie się składa, bo szukamy chętnego/chętnej do pracy w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ. Zobacz nasze ogłoszenia – na Twoje CV czekamy do 15 czerwca br.   

Poszukujemy do pracy na stanowisku: doradca

Czym zajmuje się doradca?

  • Udziela szczegółowych porad w zakresie dotyczącym rejestrowania i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej (PES), zakładania PES i przedsiębiorstw społecznych (PS), prawnych aspektów działania w  sferze ekonomii społecznej (ES), zarządzania organizacją, źródeł finansowania PES, zarządzania personelem, twórczego rozwiązywania problemów.
  • Odbywa spotkania doradcze w formie bezpośrednich spotkań, jak również e-doradztwa (z wykorzystaniem narzędzi komunikacji elektronicznej).
  • Współpracuje i wymienia informacje z instytucjami rynku pracy, instytucjami pomocy i integracji społecznej, samorządami oraz innymi organizacjami działającymi w otoczeniu PES.
  • Podejmuje wszelkie możliwe działania organizacyjne mające na celu realizację w/w wymienionych zadań.

Sprawdź szczegóły oferty na stronie Centrum KLUCZ.

Poszukujemy do pracy na stanowisku: koordynator administracyjno-finansowy

Czym zajmuje się koordynator?

  • Zapewnia poprawności przepływów finansowych, kadrowych i dokumentacji administracyjno-finansowej w OWES.
  • Monitoruje wydatkowanie środków i wprowadza niezbędne zmiany do budżetu.
  • Przygotowuje okresowe sprawozdania finansowe.

Sprawdź szczegóły oferty na stronie Centrum KLUCZ.

Poszukujemy do pracy na stanowisku: specjalista ds. zamówień publicznych

Czym zajmuje się specjalista ds. zamówień publicznych?

  • Rozpoznaje potrzeby i potencjał biznesowy PES i PS oraz przeprowadzana ocenę możliwości ubiegania się o zamówienia publiczne;
  • Motywuje do szukania zamówień i składania ofert przez PES i PS w procedurach zamówień publicznych, w tym społecznie odpowiedzialnych zamówieniach publicznych;

Sprawdź szczegóły oferty na stronie Centrum KLUCZ.

Sprawdź inne artykuły z tego wydania tygodnika:

Nr 123 / (19) 2022

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

# Rynek pracy Instytut Spraw Obywatelskich

Być może zainteresują Cię również:

Na Wielkanoc

Mądrość bierze się z doświadczania. Tak jak jajko bierze się ze skorupki. Życzymy Wam, by skorupki w Waszym życiu były barwne, ciekawe i inspirujące.