fbpx

Pracuj w Instytucie!

www_instytut_oferta_pracy
Tygodnik Spraw Obywatelskich – logo

Nr 114 / (10) 2022

Chcesz dołączyć do naszego zespołu? To świetnie się składa, bo szukamy chętnego/chętnej do pracy w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ. Zobacz nasze ogłoszenia – na Twoje CV czekamy do 10 kwietnia br.   

Poszukujemy do pracy na stanowisku: doradca

Czym zajmuje się doradca?

  • Udziela szczegółowych porad w zakresie dotyczącym rejestrowania i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej (PES), zakładania PES i przedsiębiorstw społecznych (PS), prawnych aspektów działania w  sferze ekonomii społecznej (ES), zarządzania organizacją, źródeł finansowania PES, zarządzania personelem, twórczego rozwiązywania problemów.
  • Odbywa spotkania doradcze w formie bezpośrednich spotkań, jak również e-doradztwa (z wykorzystaniem narzędzi komunikacji elektronicznej).
  • Współpracuje i wymienia informacje z instytucjami rynku pracy, instytucjami pomocy i integracji społecznej, samorządami oraz innymi organizacjami działającymi w otoczeniu PES.
  • Podejmuje wszelkie możliwe działania organizacyjne mające na celu realizację w/w wymienionych zadań.

Sprawdź szczegóły oferty na stronie Centrum KLUCZ.

Poszukujemy do pracy na stanowisku: koordynator administracyjno-finansowy

Czym zajmuje się koordynator:

  • Zapewnienia poprawności przepływów finansowych, kadrowych i dokumentacji administracyjno-finansowej w OWES.
  • Monitoruje wydatkowanie środków i wprowadza niezbędne zmiany do budżetu.
  • Przygotowuje okresowe sprawozdania finansowe.

Sprawdź szczegóły oferty na stronie Centrum KLUCZ.

Poszukujemy do pracy na stanowisku: specjalista ds. zamówień publicznych

Czym zajmuje się specjalista ds. zamówień publicznych:

  • Rozpoznaje potrzeby i potencjał biznesowy PES i PS oraz przeprowadzana ocenę możliwości ubiegania się o zamówienia publiczne;
  • Motywuje do szukania zamówień i składania ofert przez PES i PS w procedurach zamówień publicznych, w tym społecznie odpowiedzialnych zamówieniach publicznych;

Sprawdź szczegóły oferty na stronie Centrum KLUCZ.

Sprawdź inne artykuły z tego wydania tygodnika:

Nr 114 / (10) 2022

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

Instytut Spraw Obywatelskich

Być może zainteresują Cię również:

Centrum Wspierania Rad Pracowników

Złożyliśmy skargę do Komisji Europejskiej

Instytut Spraw Obywatelskich wzniósł skargę do Komisji Europejskiej w sprawie nieprawidłowego wdrażania przez Polskę Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 marca 2002 r. Dyrektywa reguluje ogólne ramowe warunki informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami we Wspólnocie Europejskiej. Pomimo, że obowiązuje ona w Polsce od 8 lat, wiele faktów dowodzi, że nie funkcjonuje ona zgodnie z intencjami jej autorów.

Facebook i inne korporacje cenzurują treści! Zapisz się na Tygodnik Instytutu Spraw Obywatelskich. W każdej chwili masz prawo do wypisania się. Patrz, czytaj, działaj bez cenzury.

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich z siedzibą w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 40. Dane będą przetwarzane w celu informowania o działaniach Instytutu. Pełna informacja dotycząca ochrony danych osobowych.