fbpx

List Prezesa INSPRO do Prezydenta ws. Narodowej Rady Rozwoju

Rafał Górski

Szanowny Panie Prezydencie,

W związku z planem powołania przez Pana Prezydenta Narodowej Rady Rozwoju, uprzejmie zgłaszam swoją osobę do składu Rady. Wierzę, że swoimi postawą, wiedzą i doświadczeniem mogę wnieść istotny wkład w wypracowanie rozwiązań strategicznych służących obywatelom.

Od 1995 roku działam na rzecz dobra wspólnego, inicjując i wspierając szereg inicjatyw społecznych. Poniżej, pozwolę sobie przedstawić wybrane przykłady mojego zaangażowania, w sprawy ważne dla jakości życia obywateli:

  1. Od 2012 roku koordynuję kampanię „Obywatele decydują”, która zgromadziła dotąd ponad 223 000 sympatyków. Wspólnie z Piotrem Dudą przewodniczącym NSZZ Solidarność, działamy na rzecz wzmocnienia instytucji referendów i obywatelskich inicjatyw ustawodawczych.
  2. Jestem jednym z inicjatorów i ekspertów Centrum Wspierania Rad Pracowników, które od 2007 r. działa na rzecz wzmacniania praw pracowniczych i rozwijania kapitału społecznego w zakładach pracy.
  3. W latach 2000-2010 byłem członkiem redakcji Magazynu „Obywatel”, pisma na rzecz sprawiedliwości społecznej. W jego Radzie Honorowej zasiada wiele cenionych osób polskiego życia publicznego, m.in. Ryszard Bugaj, Andrzej Gwiazda i Andrzej Zybertowicz.
  4. Obecnie, jestem stałym felietonistą Tygodnia Solidarność, w którym, w rubryce „Po stronie Obywateli” poruszam tematy ważne dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w naszym państwie.
  5. Od 1997 roku jestem zaangażowany w kampanię społeczną „Tiry na tory”, wokół której zgromadziło się ponad 83 000 obywateli, domagających się polityki transportowej przyjaznej ludziom i środowisku.
  6. Angażuję się w działania pro-konsumenckie, w ramach kampanii „Wolne od GMO? Chce wiedzieć!”. Kampania skupia blisko 20 000 osób. W tym roku, z rekomendacji organizacji pozarządowych, zostałem członkiem Komisji ds. GMO przy Ministrze Środowiska.
  7. Bliskie są mi cele Kongresu Ruchów Miejskich skupiającego organizacje i aktywistów, działających na rzecz rozwoju polskich miast i dbających o jakość życia ich mieszkańców.
  8. Od wielu lat, wspieram kampanię społeczną „Dom to praca”, której celem jest docenienie 1 600 000 Polek i Polaków, wykonujących na cały etat nieodpłatną pracę domową na rzecz swoich rodzin, która stanowi istotny wkład w rozwój i przyszłość naszego kraju.

Panie Prezydencie, w kampanii prezydenckiej deklarował Pan: „W tej Narodowej Radzie Rozwoju chciałbym, żeby zasiedli eksperci z różnych dziedzin: teoretycy, praktycy. Co ważne o różnych poglądach. Chciałbym, żeby tam byli ludzie, którzy mają różne spojrzenia.” W nawiązaniu do Pańskich słów, jako obywatel deklaruję chęć służby w Narodowej Radzie Rozwoju. Służby, na rzecz rzetelnej strategii rozwoju kraju i naprawy Rzeczpospolitej.

 

Z wyrazami szacunku,
Rafał Górski
Prezes Zarządu
Instytutu Spraw Obywatelskich

 

PS. Opinii o mnie, może Pan Prezydent zasięgnąć u osób, z którymi współpracowałem: pp. Piotra Glińskiego, Piotra Dudy i Pawła Solocha.

Pismo (pdf)

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

Instytut Spraw Obywatelskich

Być może zainteresują Cię również:

Centrum KLUCZ
Instytut Spraw Obywatelskich

INSPRO popiera wspólne stanowisko w sprawie ustawy o zrzeszeniach

Instytut Spraw Obywatelskich dołączył do grona ponad pięciuset organizacji pozarządowych, które sprzeciwiają się przyjęciu senackiego projektu ustawy o zrzeszeniach w proponowanym przez projektodawcę kształcie. Projekt ustawy o zrzeszeniach od początku budził wiele kontrowersji. Głosy krytyki pojawiały się zwłaszcza w środowisku pozarządowym, które najdotkliwiej może odczuć skutki wejścia w życie nowej regulacji. Instytut Spraw Obywatelskich całkowicie zgadza się ze stanowiskiem, iż projekt ten zawiera szereg regulacji, które są nie do przyjęcia, gdyż oznaczają dla stowarzyszeń wzrost biurokratycznych obciążeń oraz unieważnienie dotychczasowego dorobku prawnego i wielu dobrych praktyk wyrosłych na gruncie orzecznictwa.

kartka świąteczna 2019

Święta 2019

W 2020 roku życzymy Wam jawności i szczerości w działaniu i ideach.I dużo uśmiechu, dla przeciwwagi uciążliwości życia 🙂 zespół Instytutu Spraw Obywatelskich…

Facebook i inne korporacje cenzurują treści! Zapisz się na Tygodnik Instytutu Spraw Obywatelskich. W każdej chwili masz prawo do wypisania się. Patrz, czytaj, działaj bez cenzury.

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich z siedzibą w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 40. Dane będą przetwarzane w celu informowania o działaniach Instytutu. Pełna informacja dotycząca ochrony danych osobowych.