List Prezesa INSPRO do Prezydenta ws. Narodowej Rady Rozwoju

Rafał Górski

Szanowny Panie Prezydencie,

W związku z planem powołania przez Pana Prezydenta Narodowej Rady Rozwoju, uprzejmie zgłaszam swoją osobę do składu Rady. Wierzę, że swoimi postawą, wiedzą i doświadczeniem mogę wnieść istotny wkład w wypracowanie rozwiązań strategicznych służących obywatelom.

Od 1995 roku działam na rzecz dobra wspólnego, inicjując i wspierając szereg inicjatyw społecznych. Poniżej, pozwolę sobie przedstawić wybrane przykłady mojego zaangażowania, w sprawy ważne dla jakości życia obywateli:

  1. Od 2012 roku koordynuję kampanię „Obywatele decydują”, która zgromadziła dotąd ponad 223 000 sympatyków. Wspólnie z Piotrem Dudą przewodniczącym NSZZ Solidarność, działamy na rzecz wzmocnienia instytucji referendów i obywatelskich inicjatyw ustawodawczych.
  2. Jestem jednym z inicjatorów i ekspertów Centrum Wspierania Rad Pracowników, które od 2007 r. działa na rzecz wzmacniania praw pracowniczych i rozwijania kapitału społecznego w zakładach pracy.
  3. W latach 2000-2010 byłem członkiem redakcji Magazynu „Obywatel”, pisma na rzecz sprawiedliwości społecznej. W jego Radzie Honorowej zasiada wiele cenionych osób polskiego życia publicznego, m.in. Ryszard Bugaj, Andrzej Gwiazda i Andrzej Zybertowicz.
  4. Obecnie, jestem stałym felietonistą Tygodnia Solidarność, w którym, w rubryce „Po stronie Obywateli” poruszam tematy ważne dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w naszym państwie.
  5. Od 1997 roku jestem zaangażowany w kampanię społeczną „Tiry na tory”, wokół której zgromadziło się ponad 83 000 obywateli, domagających się polityki transportowej przyjaznej ludziom i środowisku.
  6. Angażuję się w działania pro-konsumenckie, w ramach kampanii „Wolne od GMO? Chce wiedzieć!”. Kampania skupia blisko 20 000 osób. W tym roku, z rekomendacji organizacji pozarządowych, zostałem członkiem Komisji ds. GMO przy Ministrze Środowiska.
  7. Bliskie są mi cele Kongresu Ruchów Miejskich skupiającego organizacje i aktywistów, działających na rzecz rozwoju polskich miast i dbających o jakość życia ich mieszkańców.
  8. Od wielu lat, wspieram kampanię społeczną „Dom to praca”, której celem jest docenienie 1 600 000 Polek i Polaków, wykonujących na cały etat nieodpłatną pracę domową na rzecz swoich rodzin, która stanowi istotny wkład w rozwój i przyszłość naszego kraju.

Panie Prezydencie, w kampanii prezydenckiej deklarował Pan: „W tej Narodowej Radzie Rozwoju chciałbym, żeby zasiedli eksperci z różnych dziedzin: teoretycy, praktycy. Co ważne o różnych poglądach. Chciałbym, żeby tam byli ludzie, którzy mają różne spojrzenia.” W nawiązaniu do Pańskich słów, jako obywatel deklaruję chęć służby w Narodowej Radzie Rozwoju. Służby, na rzecz rzetelnej strategii rozwoju kraju i naprawy Rzeczpospolitej.

 

Z wyrazami szacunku,
Rafał Górski
Prezes Zarządu
Instytutu Spraw Obywatelskich

 

PS. Opinii o mnie, może Pan Prezydent zasięgnąć u osób, z którymi współpracowałem: pp. Piotra Glińskiego, Piotra Dudy i Pawła Solocha.

Pismo (pdf)

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

Instytut Spraw Obywatelskich

Być może zainteresują Cię również:

www_instytut_oferta_pracy

Instytut Spraw Obywatelskich

Pracuj w Instytucie!

Chcesz dołączyć do naszego zespołu? To świetnie się składa, bo szukamy chętnego/chętnej do pracy w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ. Zobacz nasze ogłoszenia –…