Prezes INSPRO wśród sygnatariuszy apelu o poparcie porozumienia klimatycznego

Kilkudziesięciu liderów samorządowych, organizacji pozarządowych i biznesowych apeluje do premier Kopacz, aby poparła przyjęcie wiążących celów polityki klimatycznej dla Unii Europejskiej.

„Realizacja polityki klimatycznej przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego, do poprawy standardu życia obywateli – dzięki nowym miejscom pracy i ograniczeniu ubóstwa energetycznego – oraz do dalszego rozwoju gospodarczego Polski. Racjonalnie prowadzona polityka klimatyczno-energetyczna ograniczy zależność Polski od importu surowców energetycznych. Ważną rolę w osiągnięciu tego celu może mieć poprawa efektywności energetycznej i rozwój odnawialnych źródeł energii, szczególnie, jeśli umożliwimy obywatelom współudział w wytwarzaniu energii na korzystnych dla nich warunkach. Bez długoterminowych ram politycznych, które gwarantuje pakiet 2030, te sektory nie będą się dobrze rozwijać. Przy dzisiejszym poziomie rozwoju technologicznego każde gospodarstwo domowe, gospodarstwo rolne, gmina czy przedsiębiorstwo może zadbać o własne bezpieczeństwo energetyczne wykorzystując lokalne, odnawialne źródła energii. Mamy w Polsce ponad 5,5 miliona budynków jednorodzinnych, które mogłyby zostać poddane termomodernizacji i korzystać z odnawialnych źródeł energii. Większość z blisko 1,5 miliona gospodarstw rolnych w Polsce mogłoby wytwarzać energię ze słońca, wiatru lub biomasy albo ze wszystkich tych źródeł i uciec od problemów z jakością dostaw energii na terenach wiejskich” – czytamy w liście podpisanym przez Rafała Górskiego.

Przeczytaj całość listu

Przeczytaj analizę Marcina Popkiewicza z Rady Programowej INSPRO

 

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

Instytut Spraw Obywatelskich

Być może zainteresują Cię również:

Instytut Spraw Obywatelskich
OWES Instytutu

INSPRO popiera wspólne stanowisko w sprawie ustawy o zrzeszeniach

Instytut Spraw Obywatelskich dołączył do grona ponad pięciuset organizacji pozarządowych, które sprzeciwiają się przyjęciu senackiego projektu ustawy o zrzeszeniach w proponowanym przez projektodawcę kształcie. Projekt ustawy o zrzeszeniach od początku budził wiele kontrowersji. Głosy krytyki pojawiały się zwłaszcza w środowisku pozarządowym, które najdotkliwiej może odczuć skutki wejścia w życie nowej regulacji. Instytut Spraw Obywatelskich całkowicie zgadza się ze stanowiskiem, iż projekt ten zawiera szereg regulacji, które są nie do przyjęcia, gdyż oznaczają dla stowarzyszeń wzrost biurokratycznych obciążeń oraz unieważnienie dotychczasowego dorobku prawnego i wielu dobrych praktyk wyrosłych na gruncie orzecznictwa.