Analiza

Próba megafonu – czy znasz inicjatywę Obywatele Decydują?

obywatele decydują
fot. źródło Instytut Spraw Obywatelskich
Tygodnik Spraw Obywatelskich – logo

Nr 59 / (7) 2021

Od kilkunastu lat działamy na rzecz popularyzowania i rozwijania demokracji bezpośredniej w Polsce. Żeby dowiedzieć się, jakie rezultaty przyniosła nasza dotychczasowa działalność, przeprowadziliśmy badanie. Sprawdziliśmy, ile Polki i Polacy wiedzą na temat Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej (OIU).

Czy Polki i Polacy wiedzą, czym jest Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza? A jeżeli już wiedzą – skąd czerpią informacje na ten temat? Czy potrzebne jest podniesienie poziomu ich wiedzy o tym narzędziu demokracji bezpośredniej? No i ostatecznie – czy znają naszą inicjatywę Obywatele Decydują?

Prawie połowa badanych potwierdziła, że wcześniej słyszała już o Obywatelskiej Inicjatywie Ustawodawczej. To dobry znak! Zauważyliśmy zależność między wiekiem a stopniem znajomości zagadnienia – temat był lepiej znany osobom starszym.

Jako źródło wiedzy, z którego ankietowani najczęściej czerpią informacje dotyczące Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej, wskazywano:

  • w pierwszej kolejności (a jakże by inaczej) – telewizję (45%),
  • zaraz za telewizją, na drugim miejscu znajdują się media społecznościowe (33%) – portale i blogi tematyczne,
  • w mniejszym stopniu, kolejno, ankietowani wskazali prasę, znajomych i inne źródła.

Aż 71% ankietowanych uważa, że Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza przynosi im korzyści.

Dowodzi to, że Polki i Polacy potrzebują takiego narzędzia, które pozwoli im czynnie uczestniczyć w tworzeniu prawa, a nasze działania na rzecz usprawnienia OIU są jak najbardziej uzasadnione. Nie jesteśmy odosobnieni w tym twierdzeniu, bo aż 85% respondentów uznało, że należy ułatwić obywatelom korzystanie z OIU.

Obywatele chcą się angażować w zmianę na lepsze, zmieniając również to, jak obecnie funkcjonuje Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza – respondenci zadeklarowali chęć (możliwe było wskazanie kilku działań):

  • podpisania petycji wzywającej do zmiany ustawy (35%),
  • udostępniania informacji o działaniach kampanijnych w swoich mediach społecznościowych (31%),
  • rozmów ze swoim najbliższym otoczeniem na temat potrzeby zmian (29%),
  • zbiórki  podpisów pod petycją (29%),
  • rozsyłania do swoich znajomych i rodziny informacji o kampanii przy użyciu poczty elektronicznej (27%).
deklarowane wsparcie_badanie OD

Mamy nadzieję, że na deklaracjach się nie skończy, a Ty, czytając teraz ten tekst pomyślałeś/pomyślałaś: – O! Też mogę to zrobić!

Przed nami czas wzmożonego działania na rzecz przyjęcia naszej propozycji ustawy o Obywatelskiej Inicjatywie Ustawodawczej. Mamy przygotowany projekt i jesteśmy gotowi do działania. Wiemy, że do osiągnięcia zamierzonych przez nas celów potrzebne jest dotarcie do jak największej liczby odbiorców – nasz głos musi być słyszalny. Podczas ostatnich badań okazało się, że aż co trzeci ankietowany słyszał o istnieniu inicjatywy Obywatele Decydują. To prawdopodobnie dzięki naszym dotychczasowym działaniom, takim jak złożenie ponad 223 tysięcy podpisów do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie wprowadzenia ułatwień dla obywatelskich ustaw, czy spotu „Dość olewania!” z udziałem aktorki Julii Kamińskiej.

Te wyniki napawają optymizmem – Polacy są gotowi na zmiany w kwestii ustawodawstwa, chcą, aby ich głos był słyszalny i chcą mieć wpływ na swoje życie. Większość wyników świadczy również o tym, że Polki i Polacy oczekują umożliwienia im bezpośredniego angażowania się w projekty obywatelskie.

Jeżeli więc demokracja i zaangażowanie obywateli w tworzenie prawa są dla Ciebie ważne, chcesz być częścią zmiany, pozostań z nami w kontakcie. Mamy gotowy projekt ustawy, z którym możesz zapoznać się TUTAJ.

Sprawdź inne artykuły z tego wydania tygodnika:

Nr 59 / (7) 2021

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

# Polityka # Społeczeństwo i kultura Obywatele decydują

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Obywatele decydują

Być może zainteresują Cię również: