Otrzymaliśmy grant na wzmocnienie działań Instytutu!

1 października 2022 roku rozpoczęliśmy realizację działań w ramach przyznanego grantu instytucjonalnego z Funduszy Norweskich. Przez najbliższe 19 miesięcy, dzięki otrzymanej kwocie wsparcia w wysokości 100 000 EURO, będziemy m.in.:

  • Podnosić kompetencje rzeczniczo-strażnicze przedstawicieli organizacji lokalnych i grup nieformalnych, w szczególności z województwa łódzkiego. Dlatego, jeśli: Szukasz ludzi walczących o dobro wspólne. Szukasz wiedzy, jak wygrać swoją kampanię obywatelską. Szukasz narzędzi, które ułatwią Ci obronę tego, co jest dla ciebie bezcenne. Napisz już dziś na adres: ilona.pietrzak@instytut.lodz.pl. Jako pierwsza/-y dostaniesz informację o rekrutacji do nowej edycji Kuźni Kampanierów. Warto, bo będziemy mieć tylko 13 miejsc dla 13 dzielnych kobiet i mężczyzn.
  • Wspierać liderów i organizacje m.in. poprzez coaching oraz pakiety rozwojowe.
  • Publikować artykuły/felietony/wywiady w Tygodniku Spraw Obywatelskich, a także wydawać Gazetę Aktywność Obywatelska.
  • Wzmacniać Instytut (m.in. poprzez wzmacnianie kompetencji Zespołu, ale też pozyskiwanie nowych Darczyńców), by jeszcze skuteczniej wspierać społeczników i dbać o dobro wspólne.

#AktywniObywateleGranty

Iceland, Liechtenstein, Norway – Active citizens fund

Działania organizacji w latach 2022-2024 dofinansowane z Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Więcej o Programie: www.aktywniobywatele-regionalny.org.pl.

Informacje o realizowanych działaniach dzięki pozyskanym środkom z Funduszy Norweskich znajdują się w kategorii: #grantinstytucjonalny

Artykuły

Więcej »

Publikacje