I nie opuszczę Cię aż do… Rozkręcamy wolontariat systematyczny w Instytucie Spraw Obywatelskich!

Flaga i godło RP
Komitet Do Spraw Pożytku Publicznego, Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Rządowy Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018–2030 – Korpus Solidarności

Projekt „I nie opuszczę Cię aż do… Rozkręcamy wolontariat systematyczny w Instytucie Spraw Obywatelskich!” jest współfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie Instytutu Spraw Obywatelskich w zakresie profesjonalnego podejścia do promocji, organizacji i zarządzania wolontariatem, ze szczególnym uwzględnieniem wolontariatu systematycznego (w myśl definicji konkursu).

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez:

  1. zatrudnienie koordynatora wolontariatu
  2. opracowanie Planu Rozwoju Wolontariatu
  3. organizację 48 h wsparcia tutoringowego
  4. organizację 1 wizyty studyjnej
  5. organizację 3 edycji konkursu na minigranty dla wolontariuszy
  6. organizację 3 edycji Kuźni Wolontariatu dla pracowników i wolontariuszy

Głównym rezultatem projektu będzie wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie systemu zarządzania wolontariatem w organizacji oraz pozyskanie min. 20 wolontariuszy, a także zapewnienie trwałości wypracowanego systemu w kolejnych latach.

Termin realizacji zadania: 01.01.2024 – 31.12.2026

Artykuły

Więcej »