Europejskie standardy w projektach społecznych

Logotypy: Building Bridges – Civic Capital in Local Communities, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, Finansowane przez Unię Europejską

Projekt współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach Projektu „Building Bridges – Civic Capital in Local Communities”, realizowanego ze środków programu CERV finansowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu „Obywatele, Równość, Prawa Wartości” na lata 2021–2027

Ruszyliśmy z kolejnym projektem, w ramach którego przygotowaliśmy ofertę wsparcia dla organizacji, która pozwoli wzmocnić ich potencjał, a także promować wartości europejskie i prawa zawarte w Karcie Praw Podstawowych.

Celem projektu „Europejskie standardy w projektach społecznych” jest podniesienie wiedzy na temat przełożenia wartości, praw i zasad zapisanych w kluczowych dokumentach Unii Europejskiej, w tym w traktatach UE i w Karcie Praw Podstawowych na aspekty praktyczne opracowywania i realizacji lokalnych projektów społecznych przez NGO’s, instytucje samorządowe i podmioty gospodarcze.

W ramach projektu, w szczególności:

  1. zorganizujemy szkolenia stacjonarne w Łodzi oraz webinaria w tematyce upowszechnienia wiedzy i budowania świadomości dotyczącej znaczenia kluczowych dokumentów UE, w tym Karty Praw Podstawowych, traktatów, strategii europejskich i dyrektyw,
  2. opracujemy poradnik, w którym udostępnimy narzędzia pozwalające na weryfikację opracowywanych projektów pod kątem ich zgodności z wartościami, prawodawstwem i wymogami UE.

Projekt realizowany od 1 marca do 31 października 2024 r. w partnerstwie z Centrum Zrównoważonego Rozwoju.

Wartość dofinansowania: 19 992,79 EURO.