Miasto w ruchu

Iceland, Liechtenstein, Norway – Active citizens fund

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Celem projektu jest zbadanie wdrażania zasad i postulatów dokumentu „Polityka transportowa miasta Łodzi” przez zarządzających łódzką komunikacją.

Wartość dofinansowania: 110183,33 EUR

Działania: monitoring prawa, opracowanie raportu strażniczego, organizacja szkolenia dla urzędników, działania komunikacyjne, w tym publikowanie materiałów w Tygodniu Spraw Obywatelskich oraz organizacja debaty, wizyta studyjna na Islandii i wymiana doświadczeń z partnerami.

Artykuły

Miasto w ruchu. Przyjazna przestrzeń miejska w Reykiawiku i Oslo…

Więcej »

Publikacje