Ziemia obiecana

Flaga i godło RP
Komitet do spraw Pożytku Publicznego, Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Rządowy Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO

Projekt Ziemia obiecana sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO

Otrzymaliśmy środki w ramach dotacji z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego przyznane w konkursie Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030, na realizację projektu „Ziemia obiecana”.

Ziemia obiecana to miejsce, sytuacja lub okoliczności, które są pożądane, jawią się jako raj, mają zapewnić szczęście. Od 2004 roku walczymy o dobro wspólne. Dziś przychodzi nam zawalczyć o stabilność działań Instytutu. O naszą ziemię obiecaną. Możemy to uczynić tylko dzięki zaangażowaniu pracowników, wolontariuszy, sympatyków i darczyńców.

Termin realizacji projektu: 01.08.2023 – 30.06.2025

Głównym celem projektu jest kompleksowe przygotowanie Instytutu Spraw Obywatelskich do utworzenia kapitału żelaznego.

Cel zostanie osiągnięty przez realizację następujących działań: 

  • budowanie międzysektorowej koalicji „Ziemia obiecana”
  • opracowanie dokumentacji administracyjno-operacyjnej
  • opracowanie strategii finansowania organizacji i budowania kapitału żelaznego na lata 2024-2029
  • przygotowanie do wdrożenia strategii
  • działania promocyjne na rzecz utworzenia kapitału żelaznego
  • rozwój organizacyjny.

Zadanie publiczne finansowane jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2033. 

Kwota dofinansowania: 218 000 zł. 

Artykuły

Więcej »

Publikacje