Promieniowanie PEM. Norma podniesiona 100 razy

Promieniowanie PEM. Norma podniesiona 100 razy

Z doktorem Piotrem Politańskim, kierownikiem Zakładu Zagrożeń Elektromagnetycznych w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi, rozmawia Rafał Górski, prezes Instytutu Spraw Obywatelskich.

Współczesna wiedza naukowa na temat mechanizmów i skutków bezpośredniego i pośredniego oddziaływania pola elektromagnetycznego (PEM) częstotliwości radiowych przekonująco dokumentuje, że PEM o poziomie niższym od limitów określonych w przedmiotowym rozporządzeniu powoduje zróżnicowane zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

fragment Rezolucji Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych

  1. Elektrosmog to potoczna nazwa na pola elektromagnetyczne. Dlaczego obywatel powinien interesować się elektrosmogiem? Jakie są jego źródła?
  2. Czego dotyczy Rezolucja Komisji ds. Problemów Bioelektromagnetycznych Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie w sprawie podwyższenia dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku?
  3. Jaka jest wiarygodność Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych?
  4. Rezolucja odwołuje się do zasady ostrożności. Proszę ją wyjaśnić?
  5. Czego obywatele powinni oczekiwać od władz państwowych w temacie, o którym rozmawiamy?
  6. W Rezolucji czytamy, że poprzednie limity PEM dawały nam ochronę przed wszystkimi rodzajami zagrożeń elektromagnetycznych. Aktualne limity zapewniają ochronę jedynie przed zagrożeniami termicznymi. O co tutaj chodzi? Proszę wyjaśnić to naszym słuchaczom.
  7. Autorzy rezolucji rekomendują prowadzenie badań PEM. Czy one w tej chwili są robione?
Pobierz mp3

Muzyka „Also Sprach Zarathustra – Einleitung” – Kevin MacLeod, CC BY 3.0

Sprawdź inne artykuły z tego wydania tygodnika:

Nr 92 / (40) 2021

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

# Nowe technologie # Zdrowie Czy masz świadomość?

Być może zainteresują Cię również:

Poszukujemy doradcy

OWES Instytutu

Oferta pracy: poszukujemy doradcy

Instytut Spraw Obywatelskich w związku z uruchamianym projektem w ramach działania 2.16 POWER: Usprawnienie procesu stanowienia prawa, poszukuje osoby do pracy na stanowisku: DORADCA. ZAKRES…