fbpx

Prosimy o spotkanie z Prezydentem ws. naszej ekspertyzy o 5G

prezydent Andrzej Duda

Szanowny Panie Prezydencie,

prosimy o możliwość spotkania i prezentacji ekspertyzy przygotowanej przez Instytut Spraw Obywatelskich. Ekspertyza dotyczy oceny skutków rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3484).

Wyżej wymieniona ustawa, potocznie zwana mega ustawą, będzie miała ogromny wpływ na zdrowie Polek i Polaków, w szczególności naszych dzieci, oraz na bezpieczeństwo naszego Państwa.

Urząd Prezydenta jest ostatnim etapem procesu legislacyjnego. Przygotowana przez Instytut Spraw Obywatelskich ekspertyza zawiera szereg ważnych informacji, z punktu widzenia ochrony podstawowych praw konstytucyjnych obywateli i polskiej racji stanu.

Ekspertyza koncentruje się na następujących zagadnieniach:

  1. Czy rozwój sieci 5G przez prywatne korporacje powinien mieć status inwestycji celu publicznego? Czy nasze Państwo chce przyznać wsparcie (inwestycja celu publicznego) dla technologii, która może mieć bardzo poważne, negatywne konsekwencje dla bezpieczeństwa i zdrowia nas wszystkich?
  2. Dlaczego poziomy ekspozycji na promieniowanie przy wdrożeniu 5G wzrosną dramatycznie, szczególnie w miejscach dostępnych dla ludności?
  3. Wyjaśnienie znaczenia badań (w tym Instytutu Medycyny Pracy) i słabości obecnych standardów ochrony, jak również, w tym świetle, wyjaśnienia ryzyka i odpowiedzialności naszego Państwa za decyzje takie, jak mega ustawa i/lub tzw. liberalizacja norm ekspozycji.
  4. Wpływ zmian prawnych na kwestie bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej naszego Państwa, w sytuacji, gdy będzie oparta niemal wyłącznie na sieci bezprzewodowej, będącej własnością komercyjnych zagranicznych operatorów.

Wyrażamy nadzieję, że występując w roli strażnika dobra wspólnego i kierując się potrzebą ochrony praw i bezpieczeństwa Polek i Polaków zechce Pan Prezydent spotkać się z nami. Pozostając w gotowości, prosimy o wyznaczenie terminu spotkania.

Z wyrazami szacunku,

Rafał Górski

Prezes Zarządu

Instytut Spraw Obywatelskich


Wniosek o spotkanie z Prezydentem (pdf)

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

Obywatele KOntrolują

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Obywatele KOntrolują”

Być może zainteresują Cię również:

Polska Akademia Służby Publicznej

Rafał Górski: Dbać o dobro wspólne

Rafał Górski

Służbę publiczną rozpocząłem w Łodzi w 1995 r. Zaangażowałem się w działalność kilku stowarzyszeń i grup nie formalnych. W studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej – tym, w którym zaczynał…