Łódź: Mieszkańcy osiedla Doły-Marysińska protestują przeciwko budowie nowych bloków na miejscu sprzedanej szkoły, fot Rafał Górski

Łódź: Osiedle Doły-Marysińska. Protest przeciwko budowie nowych bloków na miejscu szkoły. Zobacz fotorelację (fot. Rafał Górski).

Budynek tej szkoły ma być zburzony. Na jego miejscu i okalającym go terenie mają wyrosnąć nowe bloki. Przeciwko takiemu zagęszczeniu zabudowy i ruchu na osiedlu protestują mieszkańcy.
Mieszkańcy osiedla Doły-Marysińska przyszli pod Urząd Miasta Łodzi, żeby wyrazić swoje oburzenie.
Mieszkańcy osiedla Doły-Marysińska przyszli pod Urząd Miasta Łodzi, żeby wyrazić swoje oburzenie.
Spotkanie mieszkańców z władzami Łodzi. Magistrat reprezentował wiceprezydent Adam Pustelnik.
Wreszcie. Spotkanie mieszkańców z władzami Łodzi. Magistrat reprezentował wiceprezydent Adam Pustelnik. Frekwencja dopisała.
Na spotkaniu obecni byli nawet najmłodsi mieszkańcy. Na razie w asyście taty, który zadawał pytania.
Odpowiadał na pytania wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik
Odpowiadał na pytania wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik. Ale czy na wszystkie odpowiedział?
Spotkanie z udziałem TV