fbpx

Przepisy regulujące użycie GMO w Polsce

Na obszarze Polski i całej Unii Europejskiej, kwestie związane z genetycznie modyfikowanymi organizmami (GMO) oraz oznaczaniem ich obecności w produktach żywnościowych, regulują stosowne akty prawne. 

PRZEPISY UNIJNE

Warunki znakowania żywności genetycznie modyfikowanej w Unii Europejskiej określają:

  • Rozporządzenie w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (WE nr 1829/2003),
  • Rozporządzenie dotyczące możliwości śledzenia i etykietowania GMO oraz możliwości śledzenia żywności i produktów paszowych wyprodukowanych z GMO (WE 1830/2003).

Obowiązuje oznaczanie opakowanych produktów żywnościowych, w których zawartość GMO przekracza 0,9 procenta. W przypadku żywności sprzedawanej np. w restauracjach i stołówkach, informacja o genetycznej modyfikacji powinna znajdować się w miejscu widocznym dla konsumenta.

Uwaga! Powyższe reguły znakowania żywności nie dotyczą produktów pochodzenia zwierzęcego: mięsa, jaj, mleka i jego pochodnych.

Nie istnieją wspólnotowe przepisy, które regulowałyby kwestię oznaczania żywności „bez GMO”. Wprowadzone w niektórych państwach systemy takiego znakowania są dobrowolną, wewnętrzną inicjatywą różnych organizacji i obywateli danego kraju.

PRZEPISY KRAJOWE

  • Ustawa o nasiennictwie (z dnia 9 listopada 2012 roku)

Dopuszcza obrót zmodyfikowanym genetycznie ziarnem na terenie Polski. Jednocześnie wydane na jej podstawie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2013 roku zakazuje wysiewania nasion GM.

  • Ustawa o paszach (z dnia 22 lipca 2006 roku)

Dopuszcza ona wprowadzanie do obrotu pasz genetycznie modyfikowanych i stosowanie ich w karmieniu zwierząt.

Podsumujmy! W Polsce nie można wysiewać nasion GM, a co za tym idzie prowadzić upraw GM roślin. Można jednak handlować genetycznie modyfikowanym ziarnem i paszami. Wolno również stosować genetycznie modyfikowane pasze w żywieniu zwierząt hodowlanych.

Zdjęcie: pixabay.com

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

Chcę wiedzieć

Być może zainteresują Cię również:

Dzikie Karpaty

Dzikie Karpaty

Dzikie Karpaty, które mogą zniknąć. Nie pozwól na to!…

Bezpłatna konferencja i szkolenie ekoturystyczne w woj. podkarpackim

Serdecznie zapraszamy na konferencję i szkolenie regionalne w woj. podkarpackim organizowane w ramach projektu "Polska, naturalnie! – rozwój, integracja i promocja produktów i rozwiązań ekoturystycznych w województwach podlaskim, lubelskim i podkarpackim". Na uczestników czeka zespół ekspertów i praktyków ekoturystyki. Zdobądź wiedzę i poznaj możliwości wykorzystania eko-zasobów w rozwoju lokalnym – w turystyce, sektorze usług, rękodzielnictwie, etc.

Facebook i inne korporacje cenzurują treści! Zapisz się na Tygodnik Instytutu Spraw Obywatelskich. W każdej chwili masz prawo do wypisania się. Patrz, czytaj, działaj bez cenzury.

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich z siedzibą w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 40. Dane będą przetwarzane w celu informowania o działaniach Instytutu. Pełna informacja dotycząca ochrony danych osobowych.