fbpx

Przepisy regulujące użycie GMO w Polsce

Na obszarze Polski i całej Unii Europejskiej, kwestie związane z genetycznie modyfikowanymi organizmami (GMO) oraz oznaczaniem ich obecności w produktach żywnościowych, regulują stosowne akty prawne. 

PRZEPISY UNIJNE

Warunki znakowania żywności genetycznie modyfikowanej w Unii Europejskiej określają:

  • Rozporządzenie w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (WE nr 1829/2003),
  • Rozporządzenie dotyczące możliwości śledzenia i etykietowania GMO oraz możliwości śledzenia żywności i produktów paszowych wyprodukowanych z GMO (WE 1830/2003).

Obowiązuje oznaczanie opakowanych produktów żywnościowych, w których zawartość GMO przekracza 0,9 procenta. W przypadku żywności sprzedawanej np. w restauracjach i stołówkach, informacja o genetycznej modyfikacji powinna znajdować się w miejscu widocznym dla konsumenta.

Uwaga! Powyższe reguły znakowania żywności nie dotyczą produktów pochodzenia zwierzęcego: mięsa, jaj, mleka i jego pochodnych.

Nie istnieją wspólnotowe przepisy, które regulowałyby kwestię oznaczania żywności „bez GMO”. Wprowadzone w niektórych państwach systemy takiego znakowania są dobrowolną, wewnętrzną inicjatywą różnych organizacji i obywateli danego kraju.

PRZEPISY KRAJOWE

  • Ustawa o nasiennictwie (z dnia 9 listopada 2012 roku)

Dopuszcza obrót zmodyfikowanym genetycznie ziarnem na terenie Polski. Jednocześnie wydane na jej podstawie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2013 roku zakazuje wysiewania nasion GM.

  • Ustawa o paszach (z dnia 22 lipca 2006 roku)

Dopuszcza ona wprowadzanie do obrotu pasz genetycznie modyfikowanych i stosowanie ich w karmieniu zwierząt.

Podsumujmy! W Polsce nie można wysiewać nasion GM, a co za tym idzie prowadzić upraw GM roślin. Można jednak handlować genetycznie modyfikowanym ziarnem i paszami. Wolno również stosować genetycznie modyfikowane pasze w żywieniu zwierząt hodowlanych.

Zdjęcie: pixabay.com

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

Chcę wiedzieć

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Chcę wiedzieć”

Być może zainteresują Cię również:

Centrum KLUCZ

Warsztaty fundraisingowe – pigułka w pracy

W dniach 19-21.04.2013 r., w Instytucie Europejskim w Łodzi (godz. 9.00-17.00), w ramach inicjatywy Centrum KLUCZ realizowanej przez INSPRO, odbędą się warsztaty fundraisingowe skierowane do kadry tejże inicjatywy zajmującej się wspieraniem i promowaniem gospodarki społecznej w woj. łódzkim. Warsztaty poprowadzą trenerzy z Niemiec, na stałe współpracujący z naszą organizacją partnerską - Deutscher Fundraising Verband (Niemieckim Stowarzyszeniem Fundraisingu) - drugą pod względem wielkości tego typu organizacją w Europie.