Aktywność Obywatelska – 1(18)/2018 – okładka

Gazeta

Krzysztof Kantorski, Justyna Matusiak, Łukasz Janeczko, Rafał Górski, Małgorzata Jankowska

Aktywność Obywatelska – 1(18)/2018

Bezpłatna gazeta społeczna

Gdy w 1995 roku zaczynałem działalność społeczną w Łodzi wydawałem jednostronicowe pisemko „masz śWIADOMOŚĆ…??!”. Własnym sumptem składałem je w pokoju akademika przy ul. Radwańskiej. Następnie kserowałem i kolportowałem w nakładzie kilkuset sztuk w akademikach, na  Politechnice. Wtedy wierzyłem, że pismo zainspiruje i zmobilizuje studentów do działania.

Dziś, po upływie 23 lat, mam przyjemność oddać w Państwa ręce nowy numer Aktywności Obywatelskiej. Nowi autorzy, nowa szata graficzna, nowe tematy. Stara natomiast jest wiara w to, że  pismo zainspiruje i zmobilizuje mieszkańców do aktywności obywatelskiej. Do działania na rzecz Łodzi. Bo Łódź jest nasza, mieszkańców.

Zaczynamy 🙂

Rafał Górski