Jesteśmy u siebie – Rady pracowników jako narzędzie kształtowania postaw obywatelskich – okładka

Raport

Piotr Ciompa, Leszek Gilejko, Michał Sobczyk, Andrzej Zybała

Jesteśmy u siebie – Rady pracowników jako narzędzie kształtowania postaw obywatelskich

Raport inicjatywy Centrum Wspierania Rad Pracowników

Raport Instytutu Spraw Obywatelskich można uznać za ważny wkład w dyskusję nad tym, jak uformować instytucje dialogu, w tym wypadku – dialogu na szczeblu przedsiębiorstw między pracodawcami i pracobiorcami. Zawiera on szereg cennych uwag i spostrzeżeń, w tym całą gamę krytycznych w stosunku do obowiązujących regulacji. (…)
Ale niezależnie od dzisiejszych perypetii, rady pracowników mają w Polsce przyszłość. Gdyby miało być inaczej – jakkolwiek patetycznie to brzmi – kraj sam nie ma przyszłości jako państwo. Stanie się bowiem zaledwie areną walki o przetrwanie.

Andrzej Zybała
Główny Specjalista w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Demokratyczny współudział obywateli-pracowników jest konieczny dla zdrowej równowagi społecznej i gospodarczej. Wystarczy, że  współudział ten ograniczy się do oddolnej kontroli uchwalanych demokratycznie standardów. Społeczeństwo, w tym sami pracodawcy, nawet za cenę krótkookresowych wysokich kosztów, z pewnością na tym skorzystają. Leży bowiem w głębokim interesie państwa powstanie dojrzałej reprezentacji pracowników. W okresie 10 lat nawet pół miliona osób zdobyłoby nową wiedzę i przeszłoby w radach szkołę odpowiedzialności za coś więcej niż tylko swój partykularny interes. Uzasadniona jest nadzieja, że wzrósłby stopień zaangażowania obywatelskiego także w poza-zawodowej sferze życia.

Piotr Ciompa
Instytut Spraw Obywatelskich

We współczesnych teoriach zarządzania, organizacji pracy i koncepcjach strategii przedsiębiorstwa dominuje przekonanie, że o wzroście wydajności pracy i sukcesie firmy nie decyduje drobiazgowa organizacja i presja rynku pracy, ale kreatywność człowieka. Nowoczesne przedsiębiorstwa opierają się na tym właśnie założeniu. A przecież państwo nasze, społeczeństwo, a przede wszystkim główni aktorzy sfery ekonomicznej, stają wo­bec wielkiego wyzwania – szybkiego podnoszenia konkurencyjności gospodarki.
W tym kontekście kształtowanie i umacnianie stosunków pracy opartych na zasa­dzie udziału społecznego, sprzyjających aktywności i kreatywności, a więc zorientowanych na partnerskie relacje, staje się jedną z ważniejszych szans na zajęcie przynajmniej mocnej środkowej pozycji w peletonie wyścigu zwanego „pozytywnym rozwojem społeczno-go­spodarczym”.

prof. dr hab. Leszek Gilejko
Szkoła Główna Handlowa


Pobierz publikację

Chętnie wyślemy Ci naszą publikację. Wystarczy, że zapiszesz się do newslettera Instytutu Spraw Obywatelskich (obiecujemy, że nie spamujemy, a dzięki temu będziesz na bieżąco z naszymi kampaniami). Podaj adres e-mail, a otrzymasz link do pobrania publikacji.

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Centrum Wspierania Rad Pracowników