„Obywatele decydują” – Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza jako narzędzie kształtowania postaw obywatelskich – okładka

Raport

Anna Rytel-Warzocha, Piotr Uziębło, Manuel Herrmann

„Obywatele decydują” – Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza jako narzędzie kształtowania postaw obywatelskich

Raport inicjatywy „Obywatele decydują”

W ramach inicjatywy „Obywatele decydują” przygotowany został raport dotyczący mechanizmu inicjatywy ustawodawczej obywateli, zarówno w Polsce, jak i na świecie. W raporcie znalazły się przykłady rozwiązań prawnych dla tego mechanizmu, jakie zastosowano w innych krajach, ze  szczególnym uwzględnieniem tych rozwiązań, na których warto się wzorować, czyli tzw. dobre praktyki. Raport stanowi cenne źródło informacji o inicjatywie ustawodawczej.

Spis treści

 1. Inicjatywa ustawodawcza obywateli jako instrument bezpośredniej partycypacji społecznej.
 2. Inicjatywa Ustawodawcza obywateli w wybranych państwach europejskich.
 3. Inicjatywa ustawodawcza obywateli w Austrii.
 4. Inicjatywa ustawodawcza obywateli w Hiszpanii.
 5. Inicjatywa ustawodawcza obywateli na Litwie.
 6. Inicjatywa ustawodawcza obywateli w Polsce.
  • Geneza inicjatywy ustawodawczej obywateli w Polsce i jej kształt konstytucyjny.
  • Wykonywanie inicjatywy ustawodawczej przez obywateli.
  • Projekt obywatelski w parlamencie.
  • Finansowanie inicjatywy ustawodawczej obywateli i rozwiązanie komitetu.
  • Odpowiedzialność karna.
  • Inicjatywa ustawodawcza obywateli w polskiej praktyce ustrojowej.
 7. Inicjatywa alpejska.
 8. Komitet społeczny inicjatywy „Obywatele decydują”.
 9. Rekomendacje zmian w ustawie z dnia 24 czerwca 1999r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli.

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Obywatele decydują