fbpx
Polityka transportowa – okładka

Raport

Olaf Swolkień

Polityka transportowa

Kompendium wiedzy na temat polityki transportowej, źródeł obecnej sytuacji transportowej w Polsce oraz sposobów jej poprawy

Pragnę polecić lekturę tekstu Pana Olafa Swolkienia jako bardzo potrzebny głos w dyskusji nad kreowaniem polityki transportowej. Jest to głos sprzeciwu wobec rozpowszechnionego, jednostronnego poglądu na istotę mobilności. Artykuł wskazuje na ważność aspektów społecznych, do tej pory niedocenianych oraz aspektów ekologicznych, niestety bagatelizowanych, co stanowi poważne zagrożenia w realizacji deklarowanych polityk transportowych. Autor ostrzega przed skutkami formułowania polityki przez grupy mogące w ten sposób realizować swoje interesy komercyjne. Wiele przekornie stawianych tez zmusza do głębokiej refleksji nad „obiegowymi prawdami“. Główne przesłanie artykułu postrzegam jako apel o dokonanie głębokich zmian w mentalności decydentów oraz mieszkańców, przede wszystkim poprzez edukacje społeczną.
Lekturę tekstu polecam pomimo, że niektóre uwagi Autora uderzają – może to za mocno powiedziane – we mnie jako współkreatora zapisów polityk transportowych, formułowanych w różnych skalach. Nie jest tu jednak miejsce, aby z niektórymi uwagami polemizować.

Andrzej Rudnicki
Profesor Politechniki Krakowskiej

Chociaż z ważną tezą Autora, o braku związku między wzrostem zamożności i mobilnością, można dyskutować, to nie sposób odmówić trafności stwierdzeniu, że w dążeniu za liczbami, zbyt często ulega zatarciu nadrzędny cel, którym jest wysoka jakość życia. Za dużo przy formułowaniu polityki transportowej technokracji, za mało humanistycznej refleksji. Nie można też odmówić trafności wielu spostrzeżeniom i sądom zawartym w tekście. Choćby tego, że od lat widać w Polsce utożsamienie modernizacji transportu z budową dróg, albo tego, że od lat nie dostrzega się w rozwoju transportu interesów społeczności lokalnych albo ludzi, którzy nie chcą uczestniczyć w wyścigu o pieniądze i pozycję, a więc z reguły tych osób, które mają mniejszą siłę przebici i mniejsze ekonomiczne możliwości korzystania z najszybszych środków przemieszczania się. Autor zebrał również wiele faktów wskazujących na dyskryminację kolei w stosunku do sieci drogowej, która przyniosła jej katastrofalne niedoinwestowanie i regres.
Tekst trafnie dopełniają dające do myślenia ilustracje.

Dr Jacek Wesołowski
Politechnika Łódzka

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Lepszy transport

Facebook i inne korporacje cenzurują treści! Zapisz się na Tygodnik Instytutu Spraw Obywatelskich. W każdej chwili masz prawo do wypisania się. Patrz, czytaj, działaj bez cenzury.

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich z siedzibą w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 40. Dane będą przetwarzane w celu informowania o działaniach Instytutu. Pełna informacja dotycząca ochrony danych osobowych.