Pytamy kandydatów do Europarlamentu o rady pracowników

W ramach prowadzonego przez nas Centrum Wspierania Rad Pracowników od lat prowadzimy działania mające na celu poprawę sytuacji rad pracowników w Polsce. Rady pracowników to organizacje pracownicze, których celem jest prowadzenie dialogu w zakładach pracy. Rady są instytucjami społecznymi, które pośredniczą w rozmowach między pracownikami i pracodawcami. Działanie rad pracowników reguluje ustawa o informowaniu pracowników i prowadzeniu z nimi konsultacji oraz Dyrektywa Unii Europejskiej. Dyrektywa nie funkcjonuje na terytorium Polski zgodnie z intencjami jej autorów. Potwierdzają to wyniki kontroli Głównego Inspektora Pracy w zakresie przestrzegania przez pracodawców przepisów wyżej wymienionej ustawy. Kontrolerzy PIP wykryli szereg nieprawidłowości w ponad połowie skontrolowanych firm.

Dlatego też wysłaliśmy list do kandydatów na europarlamentarzystów, w którym prosimy ich o odpowiedź na pytanie:  Czy Komisja Europejska powinna przeprowadzić kontrolę, czy Dyrektywa 2002/14/EC funkcjonuje na terytorium Polski zgodnie z intencjami jej autorów?

Pisma od nas otrzymali:

Robert Winnicki
Krzysztof Bosak
Piotr Liroy-Marzec
Robert Biedroń
Paulina Piechna-Więckiewicz
Maciej Gdula
Michał Syska
Hanna Gil-Piątek
Jerzy Buzek
Janina Ochojska-Okońska
Beata Szydło
Adam Bielan
Adrian Zandberg
Mateusz Mirys
Marcelina Zawisza
Piotr Apel
Stanisław Tyszka
Agnieszka Ścigaj

 

 

Pełna treść listu:

Łódź, 17 maja 2019 roku

 

Kandydatka/kandydat

na posłankę/posła

do Parlamentu Europejskiego

 

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

Instytut Spraw Obywatelskich od 2006 roku prowadzi kampanię obywatelską na rzecz rad pracowników. Informacje o naszych działaniach są dostępne w raporcie „10 lat rad pracowników w Polsce. Co dalej?”.

W imieniu ponad trzech tysięcy członków rad pracowników proszę o odpowiedź na pytanie: Czy Komisja Europejska powinna przeprowadzić kontrolę, czy Dyrektywa 2002/14/EC funkcjonuje na terytorium Polski zgodnie z intencjami jej autorów?

Dyrektywa 2002/14/EC ustala podstawowe ramy, określające warunki gwarantujące prawo do informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami. Władze polskie dokonały transpozycji Dyrektywy do polskiego prawodawstwa poprzez wdrożenie Ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 roku o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (tzw. ustawa o radach pracowników).

Rady pracowników to organizacje pracownicze, których celem jest prowadzenie dialogu w zakładach pracy. Rady są instytucjami społecznymi, które pośredniczą w rozmowach między pracownikami i pracodawcami. Pozyskują informacje o stanie firmy i przekazują je załodze. Konsultują z zarządami decyzje dotyczące działalności zakładu pracy. Rady są źródłem innowacji i kapitału społecznego w przedsiębiorstwach.

Dyrektywa nie funkcjonuje na terytorium Polski zgodnie z intencjami jej autorów. Potwierdzają to wyniki kontroli Głównego Inspektora Pracy w zakresie przestrzegania przez pracodawców przepisów wyżej wymienionej ustawy. Kontrolerzy PIP wykryli szereg nieprawidłowości w ponad połowie skontrolowanych firm. Przykładowo PIP wymienia: nieprzekazywanie radzie pracowników informacji, brak prowadzenia konsultacji z radą pracowników oraz niewłaściwy sposób prowadzenia konsultacji, nieznajomość przepisów ustawy lub błędną ich interpretację przez pracodawców. Wyniki kontroli PIP publikujemy na stronie internetowej: https://radypracownikow.info/znamy-wyniki-kontroli-pip-apelujemy-do-premiera-morawieckiego/

Prosimy o odpowiedź na nasze pytanie do 22 maja. O Pani/Pana stanowisku poinformujemy opinię publiczną, w szczególności rady pracowników.

 

Z wyrazami szacunku

Rafał Górski

Prezes Zarządu

Instytut Spraw Obywatelskich

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

Centrum Wspierania Rad Pracowników

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Centrum Wspierania Rad Pracowników

Być może zainteresują Cię również: