Ranking Travel Smart 2023: jak firmy wpływają na środowisko podczas podróży służbowych

pasażer na lotnisku
fot. Jan Vašek z Pixabay

Piotr Skubisz

Tygodnik Spraw Obywatelskich – logo

Nr 202 / (46) 2023

W najnowszym rankingu „Travel Smart 2023”, opracowanym przez globalną kampanię Travel Smart, poddano analizie podejście globalnych firm do redukcji emisji gazów cieplarnianych z podróży służbowych. Raport prezentuje wyzwania, z jakimi spotykają się przedsiębiorstwa w zmniejszaniu wpływu służbowych podróży lotniczych na środowisko. Pomimo rosnącej presji społecznej i potrzeby działań w związku z kryzysem klimatycznym, wyniki sugerują, że wiele firm nie osiąga oczekiwanych celów w zarządzaniu emisjami. Przygotowaliśmy tłumaczenie podsumowania tegorocznego rankingu.

Coroczny ranking jest publikowany przez Travel Smart – globalną kampanię, która ma na celu skłonienie firm do zmniejszenia emisji podczas lotów służbowych. Tegoroczny ranking pokazuje, że większość globalnych przedsiębiorstw nadal ma problem z określeniem ambitnych celów redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Według rankingu aż 85% firm nie wyznacza wiarygodnych planów redukcji emisji z podróży służbowych, mimo obecnych możliwości i świadomości wyzwań związanych ze zmianami klimatu i kwestii ochrony środowiska: „Co więcej, tylko 16% firm uwzględnia emisje związane z podróżami lotniczymi, mimo że jest to najbardziej obciążająca dla klimatu forma podróży służbowych, która według szacunków odpowiada za około 15-20% emisji związanych z podróżami lotniczymi na świecie i 25-30% na poziomie europejskim”.

Istotne jest także to, że większość firm ignoruje emisje inne niż CO2, mimo że stanowią one znaczną część wpływu lotnictwa na klimat.

Jedynie cztery firmy osiągnęły „złoty standard”, raportując emisje z podróży lotniczych i zobowiązując się do ich redukcji o 50% do 2025 r. Są to Novo Nordisk, Swiss Re, Fidelity International i ABN Amro.

Ważną informacją jest również to, że firmy wprowadziły innowacje, aby osiągać lepsze wyniki w swojej działalności przy mniejszej liczbie lotów. Paradoksalnie do zwiększenia efektywności pracy przy mniejszej liczbie lotów służbowych przyczyniła się pandemia – sytuacja ta wymogła zmiany sposobów pracy.

Analiza pokazuje, że emisje firm nie wzrosły w taki sam sposób, jak emisje z lotnictwa komercyjnego w 2021 r., co wskazuje, że korporacje wprowadzają innowacje w swoich działaniach, aby wykonywać mniej lotów służbowych. Po okresie pandemii, gdy ograniczenia podróży przyczyniły się do znacznego spadku emisji, firmy nie powróciły do poziomu sprzed kryzysu. To oznacza, że wyznaczanie celów redukcji jest istotne dla długotrwałej redukcji emisji.

Ranking wyraźnie wskazuje na konieczność skuteczniejszych działań rządów. Rozszerzenie obowiązkowych ram sprawozdawczości korporacyjnej o emisje z podróży lotniczych oraz wymaganie przedsiębiorstw do określania planów transformacji klimatycznej są kluczowymi krokami w kierunku osiągnięcia globalnych celów związanych z redukcją emisji.

Podsumowując, „Travel Smart 2023” stanowi obiektywny przegląd wyzwań, ale także ukazuje możliwości rozwoju w kontekście bardziej zrównoważonego podejścia do podróży służbowych. Firmy mają tu okazję stać się liderami w ochronie środowiska, a rządy powinny wspierać je w osiąganiu ambitnych celów klimatycznych.

Tłumaczenie podsumowania raportu

Pełen raport dostępny tutaj (język angielski).

Więcej informacji o kampanii na stronie https://travelsmartcampaign.org/

Sprawdź inne artykuły z tego wydania tygodnika:

Nr 202 / (46) 2023

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

# Ekologia # Świat Lepszy transport

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Lepszy transport

Być może zainteresują Cię również: