„Regeneracja! – II Kongres Polskiej Sieci Ekonomii”. Jak tworzyć bezpieczną przyszłość

Regeneracja! – II Kongres Polskiej Sieci Ekonomii
fot. Polska Sieć Ekonomii

Mariusz Ławnik

Tygodnik Spraw Obywatelskich – logo

Nr 202 / (46) 2023

Jak naprawić błędy ostatnich dekad i stworzyć sprawiedliwą, bezpieczną przyszłość? Jaki powinien być nowy model społeczno-gospodarczy Polski i świata w obliczu wielu pojawiających się kryzysów zastanawiali się wspólnie naukowcy, badacze i aktywiści podczas II Kongresu Polskiej Sieci Ekonomii 1 września 2023 roku w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Aula główna zapełniła się po brzegi.

Wydarzenie podzielono na wystąpienia na Auli głównej oraz odbywające się jednocześnie w trzech dodatkowych salach warsztaty, na które można było się zapisać przed kongresem.

Dzięki temu uzyskano ogromną różnorodność poruszanych zagadnień, a uczestnicy mogli bez problemu znaleźć dla siebie interesujące ich wystąpienia.

Najważniejsi prelegenci i tematy

prof. Yan Liang, Regeneracja! – II Kongres Polskiej Sieci Ekonomii
prof. Yan Liang, fot. Polska Sieć Ekonomii

Świat Regeneracji według prof. Yan Liang – Yan Liang jest profesorką ekonomii na Willamette University, a także pracownicą naukową Levy Economics Institute oraz badaczką w Global Institute for Sustainable Prosperity. Jej specjalizacje to nowoczesna teoria pieniądza, rozwój gospodarczy, gospodarka międzynarodowa i polityka ekonomiczna Chin.

Sarah de Heusch, Regeneracja! – II Kongres Polskiej Sieci Ekonomii
Sarah de Heusch, fot. Polska Sieć Ekonomii

Gospodarka Regeneracji według Sarah de Heusch – Sarah de Heusch jest dyrektorką Social Economy Europe, zrzeszającej niemal 3 miliony europejskich inicjatyw i organizacji. Jest także członkinią zarządu La Coop de Communs, wcześniej zaś pracowała dla kooperatywy freelancerskiej Smart. Przez lata zajmowała się badaniem oraz rzecznictwem w tematach dostępu do opieki społecznej, freelance’u, wspólnotowości, kooperatyw oraz demokracji w miejscach pracy.

Kongresowe debaty

O nowym podejściu do ekonomii, które bierze pod uwagę potrzeby społeczne, rozmawiano podczas interesującej debaty „Między nauką i aktywizmem w obliczu polikryzysu” z udziałem m.in.Sarah de Heusch, prof. Yan Liang, dr. Piotra Araka z Polskiego Uniwersytetu Ekonomicznego.    

Regeneracja! – II Kongres Polskiej Sieci Ekonomii
Była to ciekawa dyskusja o czekających wszystkie społeczeństwa wyzwaniach związanych ze zmianami klimatu

„Którędy do transformacji energetycznej? Gdzie najpierw?” zastanawiano się w trakcie innej dyskusji. Uczestniczył w niej m.in. prof. Szymon Malinowski, znany powszechnie popularyzator nauki, który od lat ostrzega nas przed nadchodzącą katastrofą klimatyczną.

Działamy bez cenzury. Nie puszczamy reklam, nie pobieramy opłat za teksty. Potrzebujemy Twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich.

Warsztaty o prawach pracowniczych

Z racji moich doświadczeń i aktywności w związkach zawodowych wziąłem udział w dwugodzinnym  warsztacie: Prawa pracownicze i nowe metody organizowania. Jak bronić swoich praw?”, przygotowanym i poprowadzonym przez Nadię Oleszczuk-Zygmuntowską – działaczkę na rzecz praw kobiet i praw pracowniczych, Liderkę Rady Konsultacyjnej Strajku Kobiet.

Mariusz Ławnik (z prawej) na Regeneracja! – II Kongres Polskiej Sieci Ekonomii
Mariusz Ławnik (z prawej) na Kongresie, fot. Polska Sieć Ekonomii

Celem warsztatu było zapewnienie uczestnikom wiedzy i narzędzi potrzebnych do ochrony swoich praw pracowniczych. Przedstawiono przypadki prawne dotyczące naruszeń praw pracowniczych, co powinno pomóc każdemu lepiej zrozumieć możliwe rozwiązania w przypadku nieprawidłowości po stronie pracodawcy.

Nadia Oleszczuk-Zygmuntowska, Regeneracja! – II Kongres Polskiej Sieci Ekonomii
Nadia Oleszczuk-Zygmuntowska jest przewodniczącą Konfederacji Pracy Młodych oraz najmłodszą członkinią Prezydium Rady OPZZ Województwa Mazowieckiego, fot. Polska Sieć Ekonomii

Nadia Oleszczuk-Zygmuntowska opowiedziała o roli związków zawodowych w walce o prawa pracownicze oraz przedstawiła różne strategie organizowania się, również z wykorzystywaniem nowych technologii m.in platform cyfrowych.

Uczestnicy zadawali dużo pytań, prezentowali wyniki swojej warsztatowej pracy w grupach. Widać było ich zaangażowanie i ogromną ciekawość dla spraw pracowniczych.

Zaprezentowano także możliwości aplikacji PLZ, nowoczesnej wirtualnej tablicy związkowej, która wspiera budowanie relacji wśród członków związku zawodowego i umożliwia im szybki kontakt.

Sprawdź inne artykuły z tego wydania tygodnika:

Nr 202 / (46) 2023

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

# Nowe technologie # Społeczeństwo i kultura # Świat

Być może zainteresują Cię również: