„Regeneracja! – II Kongres Polskiej Sieci Ekonomii”. Jak tworzyć bezpieczną przyszłość

Regeneracja! – II Kongres Polskiej Sieci Ekonomii
fot. Polska Sieć Ekonomii

Mariusz Ławnik

Tygodnik Spraw Obywatelskich – logo

Nr 202 / (46) 2023

Jak naprawić błędy ostatnich dekad i stworzyć sprawiedliwą, bezpieczną przyszłość? Jaki powinien być nowy model społeczno-gospodarczy Polski i świata w obliczu wielu pojawiających się kryzysów zastanawiali się wspólnie naukowcy, badacze i aktywiści podczas II Kongresu Polskiej Sieci Ekonomii 1 września 2023 roku w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Aula główna zapełniła się po brzegi.

Wydarzenie podzielono na wystąpienia na Auli głównej oraz odbywające się jednocześnie w trzech dodatkowych salach warsztaty, na które można było się zapisać przed kongresem.

Dzięki temu uzyskano ogromną różnorodność poruszanych zagadnień, a uczestnicy mogli bez problemu znaleźć dla siebie interesujące ich wystąpienia.

Najważniejsi prelegenci i tematy

prof. Yan Liang, Regeneracja! – II Kongres Polskiej Sieci Ekonomii
prof. Yan Liang, fot. Polska Sieć Ekonomii

Świat Regeneracji według prof. Yan Liang – Yan Liang jest profesorką ekonomii na Willamette University, a także pracownicą naukową Levy Economics Institute oraz badaczką w Global Institute for Sustainable Prosperity. Jej specjalizacje to nowoczesna teoria pieniądza, rozwój gospodarczy, gospodarka międzynarodowa i polityka ekonomiczna Chin.

Sarah de Heusch, Regeneracja! – II Kongres Polskiej Sieci Ekonomii
Sarah de Heusch, fot. Polska Sieć Ekonomii

Gospodarka Regeneracji według Sarah de Heusch – Sarah de Heusch jest dyrektorką Social Economy Europe, zrzeszającej niemal 3 miliony europejskich inicjatyw i organizacji. Jest także członkinią zarządu La Coop de Communs, wcześniej zaś pracowała dla kooperatywy freelancerskiej Smart. Przez lata zajmowała się badaniem oraz rzecznictwem w tematach dostępu do opieki społecznej, freelance’u, wspólnotowości, kooperatyw oraz demokracji w miejscach pracy.

Kongresowe debaty

O nowym podejściu do ekonomii, które bierze pod uwagę potrzeby społeczne, rozmawiano podczas interesującej debaty „Między nauką i aktywizmem w obliczu polikryzysu” z udziałem m.in.Sarah de Heusch, prof. Yan Liang, dr. Piotra Araka z Polskiego Uniwersytetu Ekonomicznego.    

Regeneracja! – II Kongres Polskiej Sieci Ekonomii
Była to ciekawa dyskusja o czekających wszystkie społeczeństwa wyzwaniach związanych ze zmianami klimatu

„Którędy do transformacji energetycznej? Gdzie najpierw?” zastanawiano się w trakcie innej dyskusji. Uczestniczył w niej m.in. prof. Szymon Malinowski, znany powszechnie popularyzator nauki, który od lat ostrzega nas przed nadchodzącą katastrofą klimatyczną.

Warsztaty o prawach pracowniczych

Z racji moich doświadczeń i aktywności w związkach zawodowych wziąłem udział w dwugodzinnym  warsztacie: Prawa pracownicze i nowe metody organizowania. Jak bronić swoich praw?”, przygotowanym i poprowadzonym przez Nadię Oleszczuk-Zygmuntowską – działaczkę na rzecz praw kobiet i praw pracowniczych, Liderkę Rady Konsultacyjnej Strajku Kobiet.

Mariusz Ławnik (z prawej) na Regeneracja! – II Kongres Polskiej Sieci Ekonomii
Mariusz Ławnik (z prawej) na Kongresie, fot. Polska Sieć Ekonomii

Celem warsztatu było zapewnienie uczestnikom wiedzy i narzędzi potrzebnych do ochrony swoich praw pracowniczych. Przedstawiono przypadki prawne dotyczące naruszeń praw pracowniczych, co powinno pomóc każdemu lepiej zrozumieć możliwe rozwiązania w przypadku nieprawidłowości po stronie pracodawcy.

Nadia Oleszczuk-Zygmuntowska, Regeneracja! – II Kongres Polskiej Sieci Ekonomii
Nadia Oleszczuk-Zygmuntowska jest przewodniczącą Konfederacji Pracy Młodych oraz najmłodszą członkinią Prezydium Rady OPZZ Województwa Mazowieckiego, fot. Polska Sieć Ekonomii

Nadia Oleszczuk-Zygmuntowska opowiedziała o roli związków zawodowych w walce o prawa pracownicze oraz przedstawiła różne strategie organizowania się, również z wykorzystywaniem nowych technologii m.in platform cyfrowych.

Uczestnicy zadawali dużo pytań, prezentowali wyniki swojej warsztatowej pracy w grupach. Widać było ich zaangażowanie i ogromną ciekawość dla spraw pracowniczych.

Zaprezentowano także możliwości aplikacji PLZ, nowoczesnej wirtualnej tablicy związkowej, która wspiera budowanie relacji wśród członków związku zawodowego i umożliwia im szybki kontakt.

Sprawdź inne artykuły z tego wydania tygodnika:

Nr 202 / (46) 2023

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

# Nowe technologie # Społeczeństwo i kultura # Świat

Być może zainteresują Cię również: