Rozwijamy ekonomię społeczną: mierz wysoko z Social Venture Capital

Karolina Fijołek , Marta Stępniak

Krótko mówiąc: Social Venture Capital jest dla tych, którzy potrzebują środków na realizację swoich pomysłów, ale nie wpisują się w ramy dostępnych konkursów grantowych. Na program przeznaczono 11,3 mln zł, a wartość pojedynczych projektów może wynieść od 0,5 mln do 1 mln zł!

Spotkanie reprezentantów funduszu TISE z przedstawicielami Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej odbyło się 22 października 2019 roku w Warszawie. Nie mogło na nim zabraknąć Centrum KLUCZ, tym bardziej, że omawiano nowy projekt, w ramach którego organizacje pozarządowe mogą skorzystać ze zwrotnego wsparcia finansowego o charakterze kapitałowym lub quasi-kapitałowym.

 Specyfiką inwestycji typu Social Venture Capital jest finansowanie bardziej ryzykownych przedsięwzięć, udział inwestorów w ryzyku przedsięwzięcia oraz wynagrodzenie Funduszu Kapitałowych Inwestycji Społecznych (inwestora) zależne od wyniku finansowego lub innych uzgodnionych parametrów (np. osiągniętego efektu społecznego).

Dla kogo ten projekt?

Dla fundacji/ stowarzyszeń/ spółdzielni socjalnych/ spółek z o.o. not for profit:

 • działających w oparciu o długofalowy i trwały model biznesowy,
 • posiadających realną wizję osiągnięcia, w wyniku realizacji wnioskowanej inwestycji, konkretnych, mierzalnych i jakościowych efektów społecznych,
 • ze skutecznym i wspierającym się zespołem,
 • gotowych podjąć długofalową współpracę na zasadach określonych w umowie partnerskiej.

Na jakie inwestycje?

Obszary zainteresowania Funduszu, w ramach których organizacja chce rozwinąć swoją działalność, to:

 • tworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • realne polepszanie sytuacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wsparcie w uzyskaniu/utrzymaniu samodzielności (w szczególności usługi opiekuńcze, odpowiadanie na potrzeby seniorów),
 • ekologia.

W jaki sposób dofinansowywane jest przedsięwzięcie?

Inwestowanie w SVC polega na wprowadzeniu przez inwestora (w tym przypadku – Fundusz Kapitałowych Inwestycji Społecznych) kapitału udziałowego do organizacji (inwestobiorcy). Inwestor staje się wówczas udziałowcem mniejszościowym. Zwrotność instrumentu polega na tym, że po określonym czasie inwestor sprzedaje swoje udziały z zyskiem. Drugim rozwiązaniem jest pożyczka z długim okresem karencji w spłacie części kapitałowej.

Co, jako doradcy, sądzimy o SVC?

W spotkaniu w Warszawie wzięły udział trzy osoby z Centrum KLUCZ: doradczynie Karolina Fijołek i Marta Stępniak oraz Justyna Matusiak – animatorka. Podczas spotkania zadawałyśmy mnóstwo pytań o ten sposób finansowania oraz podawałyśmy przykłady przedsiębiorstw społecznych z województwa łódzkiego, które mogłyby z niego skorzystać. Najbardziej interesowały nas rodzaje inwestycji, jakie w praktyce mogą starać się o dofinansowanie. Czyli na czym ma polegać działalność na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem oraz co inwestorzy rozumieją przez działania z dziedziny ekologii. Bardzo ciekawa dyskusja toczyła się nad tym, jakie osoby mieszczą się w grupie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Okazuje się, że grupa ta nie jest przez TISE ściśle określona. SVC jest więc szansą dla podmiotów, które wspierają osoby niekwalifikujące się, chociażby, do skorzystania z dotacji na miejsce pracy w ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

W naszej opinii jest to świetne narzędzie dla tych podmiotów, które ze swoją działalnością nie do końca wpisują się w oczekiwania grantodawców, a ich potrzeby finansowe są dużo większe, niż oferowane kwoty w projektach. Ponieważ w SVC praktycznie nie istnieje katalog wydatków niekwalifikowanych, to możliwe jest zrealizowanie niekonwencjonalnych pomysłów. Dzięki temu ekonomia społeczna może stać się bardziej innowacyjna i nowoczesna. Niezwykle istotne jest to, że decydując się na współpracę z TISE/ FKIS, organizacja wchodzi w realizację projektu nawet 10-letniego! To ogromne wyzwanie (także na poziomie zaufania i otwartości na współpracę z inwestorem), ale również i szansa na rozwój działalności w kierunku, który wyznacza się samemu, a nie podporządkowując się wymogom projektów. Również kwota dofinansowania – nawet 1 mln zł – pozwala na rozwinięcie skrzydeł i dokonanie niezbędnych inwestycji.

Uważamy, że SVC jest instrumentem dla organizacji (i liderów) dojrzałych i stabilnych. Sam proces wydania decyzji o wejściu przez TISE/FKIS w przedsięwzięcie może trwać nawet pół roku. To dla organizacji czas na gruntowną weryfikację swoich zasobów, możliwości i planów oraz intensywnej pracy nad przedsięwzięciem. Nie zapominajmy, że środki, o których mowa, będą musiały do inwestora wrócić. Dlatego niezbędne jest opracowanie długofalowego planu opartego na realnych przesłankach, który będzie łączył cele społeczne z biznesowymi. W takiej sytuacji niezwykle ważne jest, by organizacja miała uregulowaną sytuacją formalną oraz przedstawiła TISE wiarygodne informacje o sytuacji finansowej. Inwestorzy zwracają też baczną uwagę na stosunek całego zespołu do wejścia w projekt.

Być może SVC nie jest dla każdego, ale uważamy, że wypełnienie formularza wstępnego oraz uzyskanie informacji zwrotnej od TISE będzie niezwykle cennym doświadczeniem dla organizacji. Trzeba mieć odwagę, żeby zaprezentować swój pomysł i poddać go ocenie ekspertów.

Jak wystartować z Social Venture Capital?

Jeśli Twoja organizacja potrzebuje środków finansowych, żeby rozwinąć skrzydła – zrealizować nowy projekt, poszerzyć swoją ofertę – zapraszamy do korzystania z doradztwa.

W ramach wsparcia w ubieganiu się o zwrotne instrumenty finansowe (zarówno z pożyczek na start/rozwój jak Social Venture Capital) doradcy Centrum KLUCZ:

 • pomogą przeprowadzić analizę sytuacji organizacji i ocenę potrzeb finansowania zewnętrznego,
 • poszukają źródeł finansowania zewnętrznego,
 • pomogą w sporządzeniu wniosku o finansowanie,
 • zapewnią wsparcie w okresie spłacania zobowiązania finansowego.

Więcej informacji znajdziesz na stronie funduszu pożyczkowego TISE

Chcesz skorzystać z doradztwa w zakresie instrumentów finansowych? Skontaktuj się z doradcą Centrum KLUCZ:

Marta Stępniak, e-mail: marta.stepniak@instytutsprawobywatelskich.pl, tel. 519 300 647 | 42 630 17 49

Zapraszamy organizacje z m. Łodzi oraz powiatów: pabianickiego, zduńskowolskiego, rawskiego, opoczyńskiego, tomaszowskiego, łaskiego, łódzkiego wschodniego.

Tekst przygotowały Karolina Fijołek i Marta Stępniak

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

# Centrum KLUCZ

Karolina Fijołek – zdjęcie profilowe

Karolina Fijołek

Absolwentka historii na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie i kulturoznawstwa ze specjalnością promocja sztuki na Uniwersytecie Łódzkim. Z Instytutem związana od 2013 r. Przez większość czasu wspierała Centrum KLUCZ w realizacji projektów „BYĆ i MIEĆ – wsparcie przedsiębiorczości społecznej w województwie łódzkim” i Projekt Współpracy Ponadnarodowej OWES INSPRO. Działała również na rzecz „Wolne od GMO? Chcę wiedzieć”, gdzie pozyskiwała ambasadorów dla kampanii. Obecnie w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ jest kluczowym doradcą ogólnym. Uwielbia czytać, przede wszystkim książki (przez pewien czas była związana z rynkiem książki także zawodowo) i przed wszystkim na nadbałtyckiej plaży. Odkrywa zalety kolorowanek antystresowych.

Czytaj teksty autora »

Marta Stępniak – zdjęcie profilowe

Marta Stępniak

Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Łódzkim, studiów podyplomowych z rachunkowości, certyfikowana księgowa (certyfikat Ministerstwa Finansów). Od 2006 zawodowo związana z trzecim sektorem, w którym zdobyła doświadczenie w zarządzaniu PES, a także w finansach i księgowości. Skutecznie zrealizowała kilkadziesiąt projektów współfinansowanych z różnych źródeł. Ponadto zainicjowała program bezpiecznego poruszania się na rowerze przez dzieci i młodzież, który wszedł do harmonogramu cyklicznych wydarzeń miejskich. W Instytucie od 2019, zaangażowana w działania Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ oraz w inicjatywę Obywatele decydują. Lubi czytać kryminały, oglądać z mężem filmy i seriale sci-fi (np. Star Trek), ale w kosmos na razie nie leci, ponieważ jest domatorką z 2 skrzatów do odchowania. W wolnym czasie, którego mało, lubi pływać, ale z braku czasu na ruch, a może ze względu na jego nadmiar w domu, zainteresowała się ostatnio nieruchomościami.

Czytaj teksty autora »

Zapisz się na newsletter! W Instytucie dużo się dzieje, nie przegap tego, co może Cię zainteresować.

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich z siedzibą w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 40. Dane będą przetwarzane w celu informowania o działaniach Instytutu. Pełna informacja dotycząca ochrony danych osobowych.

Być może zainteresują Cię również:

# Stop TTIP

Uwaga TTIP!

Komisja Europejska wraz z rządem USA negocjuje porozumienie w sprawie traktatu o wolnym handlu. W rzeczywistości chodzi jednak o regulacje i standardy w sprawie uprawnień przedsiębiorstw i gwarancje inwestycyjne.


Notice: Undefined index: without_styling in /www/instytutsprawob_www/www/instytutsprawobywatelskich.pl/wp-content/plugins/freshmail-integration/src/Plugin/Newsletter/Freshmail.php on line 500
Szukamy i inspirujemy was - młodych i starszych, dostrzegających wyzwania obywatelskie do wspólnego działania. Zapisz się na newsletter! W Instytucie tak dużo się dzieje, nie przegap tego, co może Cię zainteresować.

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich z siedzibą w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 40. Dane będą przetwarzane w celu informowania o działaniach Instytutu. Pełna informacja dotycząca ochrony danych osobowych.