Ruszył projekt Centrum Wspierania Rad Pracowników

forum_rad_pracownikow_CWRP
fot. Piotr Skubisz

Z dniem 1 grudnia 2022 roku Instytut Spraw Obywatelskich rozpoczął realizację projektu Centrum Wspierania Rad Pracowników, dzięki któremu zwiększy się dostęp rad pracowników i sygnalistów do bezpłatnych porad prawnych oraz do opinii prawnych, a także informacji i materiałów. Ważnym elementem działań będzie tworzenie przestrzeni do wymiany opinii, doświadczeń i sieciowania w czasie Forum Rad Pracowników.

Projekt realizowany jest dzięki środkom pozyskanym z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022–2033.

Celem projektu jest podniesienie jakości oraz dostępności poradnictwa prawnego dla rad pracowników i sygnalistów w Polsce oraz wsparcie instytucjonalne Centrum Wspierania Rad Pracowników.

Projekt ma zasięg ogólnopolski.

Wśród głównych działań warto wymienić w szczególności:

  • udzielanie bezpłatnych porad prawnych przedstawicielom rad pracowników i sygnalistom
  • zorganizowanie IV Forum Rad Pracowników
  • prowadzenie działań edukacyjno-promocyjnych
  • rozwój instytucjonalny Instytutu.

Na realizację zadania publicznego przeznaczono środki finansowe w wysokości 301 087,80 zł, w tym 113 372,00 zł w 2022 roku oraz 187 715,80 zł na rok 2023.

Więcej o projekcie na stronie radypracownikow.info

Logotypy Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych

Materiał powstał w ramach Projektu Centrum Wspierania Rad Pracowników dofinansowanego ze środków Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022–2033 przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

# Rynek pracy Centrum Wspierania Rad Pracowników

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Centrum Wspierania Rad Pracowników

Być może zainteresują Cię również:

Obywatele KOntrolują

Europejski problem energetyczny

Polska jako pierwsza w Europie na skalę przemysłową rozpoczęła poszukiwania niekonwencjonalnych złóż gazu. Temat i technologia wzbudzają na tyle dużo kontrowersji, że w ciągu najbliższych tygodni…

INSPRO – Jaskółka, która czyni wiosnę!

Instytut Spraw Obywatelskich oficjalnie przystąpił do akcji „Jaskółki, które czynią wiosnę”, której inicjatorem jest Łódzka Federacja Organizacji Pozarządowych przy współpracy z …