Rząd przyjął Program „Mama 4+”

Rząd przyjął program „Mama 4+”, który zakłada możliwość otrzymania świadczeń emerytalnych przez osoby, które wychowały 4 lub więcej dzieci.

Program został ogłoszony 15 kwietnia 2018 r. podczas konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości. 22 stycznia 2019 r. projekt trafił z do Sejmu, dzień później został skierowany do pierwszego czytania. W budżecie Państwa zarezerwowano 801 mln zł, świadczenie ma być wypłacane od czerwca. Pomysłodawcą ustawy jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Najważniejsze założenia Programu „Mama 4+”

Celem programu jest zapewnienie świadczenia w wysokości minimalnej emerytury osobom, które poświęciły się wychowaniu dzieci, rezygnując z zatrudnienia lub go nie podejmując.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające, bo taką nazwę nosi tzw. matczyna emerytura, będzie przysługiwać:

  • matce, która urodziła i wychowała co najmniej czworo dzieci, a w przypadku śmierci matki dziecka albo porzucenia dzieci przez matkę – ojcu, który wychował co najmniej czworo dzieci;
  • osobom, które nie posiadają niezbędnych środków do życia i osiągnęły wiek emerytalny. W przypadku kobiet to 60 lat, mężczyzn – 65 lat;
  • wyłącznie osobom mieszkającym w Polsce i mającym (po ukończeniu 16 lat) tzw. ośrodek interesów życiowych na terytorium naszego kraju – przez co najmniej 10 lat;
  • będzie mogło być przyznane obywatelom Polski lub osobom, mającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce bądź obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub cudzoziemcom legalnie przebywającym na terytorium Polski.

Uzyskanie prawa do świadczenia nie będzie związane z wcześniejszym opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie corocznie waloryzowane.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie można uzyskać składając wniosek do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

W przypadku, gdy osoba wnioskująca pobiera już świadczenie, które jest niższe od najniższej emerytury, świadczenie rodzicielskie będzie uzupełniać pobierane świadczenie do kwoty najniższej emerytury (od 1 marca 2019 r. 1100 zł).

W przypadku osoby nie mającej prawa do żadnego świadczenia, wysokość rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego odpowiadać będzie kwocie minimalnej emerytury. Zanim dojdzie do jego wypłaty Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zbada m.in. sytuację dochodową danej osoby.

Rząd szacuje, że z nowych przepisów skorzysta ok. 65 tys. osób, które dziś nie mają prawa do emerytury lub renty oraz 20,8 tys. osób, które pobierają świadczenia poniżej poziomu najniższej emerytury.


W ramach kampanii „Dom to Praca” od 2006 roku postulujemy, aby osoby nieodpłatnie pracujące w domu zostały objęte  systemem emerytalnym. Do naszego pomysłu objęcia systemem osób opiekujących się w domu dziećmi, osobami starszymi czy z niepełnosprawnością pozytywnie ustosunkowała się Narodowa Rada Rozwoju w marcu 2017 r. 

Do rządowego projektu mamy uwagi krytyczne i… jednocześnie cieszymy się z tego mocnego kroku w dobrą stronę.


Zapoznaj się z projektem ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym

Obejrzyj briefing Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Premiera

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

Dom to praca

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Dom to praca

Być może zainteresują Cię również: