Rząd zmienia politykę prorodzinną

Pakiet ustaw, które mają ułatwić godzenie opieki nad dziećmi z pracą zawodową został przyjęty 8 listopada 2012r. Zmiany, które wchodzą w życie spełniają częściowo rekomendacje INSPRO w zakresie uwzględniania roli społecznej osób pracujących w domu i zmniejszania ich dyskryminacji. Zarówno nasze pomysły, jak i rekomendacje mieliśmy okazję przedstawić w listopadzie Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej Władysławowi Kosiniak-Kamyszowi.

Rozwiązania dotyczą wydłużenia do roku urlopu macierzyńskiego: z obecnych 20 tygodni podstawowych i czterech tygodni dodatkowych do 20 tygodni podstawowych i sześciu tygodni dodatkowych z możliwością wydłużenia o kolejne 26 tygodni. Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać od 1 września 2013r. Wtedy to, również osoby, które będą w ostatnim tygodniu urlopu, będą mogły przedłużyć go o kolejne pół roku.

Nowe przepisy mają na celu m.in. pomoc matkom w stopniowym powrocie do pracy zawodowej. Dlatego też wprowadzono zapis, że od 20 tygodnia urlopu będzie można łączyć pobieranie zasiłku macierzyńskiego z pracą zawodową na niepełny etat. Zasiłek w wysokości 100 proc. dotychczasowego wynagrodzenia dostanie rodzic korzystający z urlopu w wymiarze półrocznym, a 80 proc. ten korzystający z rocznego urlopu.

Dodatkowo, pomysłodawcy nowych przepisów chcą zachęcić rodziców do dzielenia się opieką nad dzieckiem. Obecnie matka po 14 tygodniach urlopu może zrezygnować z dalszej jego części na rzecz ojca. Po wejściu w życie zmian, drugą część urlopu będzie można wykorzystać, dzieląc ją na trzy części, z ewentualną przerwą na powrót do pracy, ale tylko w ciągu pierwszego roku życia dziecka. Zakłada się też możliwość wymieniania się między rodzicami urlopem, także w dodatkowej jego części.

Jeszcze inne założenia zawiera projekt nowelizacji Kodeksu Pracy przyjęty przez Radę Ministrów. Nowelizacja dotyczy urlopów wychowawczych i dostosowuje polskie prawo do wymogu unijnych dyrektyw. Zgodnie z nowymi przepisami jeden z 36 miesięcy urlopu będzie musiał być obowiązkowo wykorzystany przez drugiego rodzica, urlop wychowawczy będzie mógł być wykorzystywany w pięciu częściach (dotychczas w czterech). Dodatkowo wydłuży się okres urlopu, który będą mogli jednocześnie wykorzystać oboje rodzice. Urlop wychowawczy można wziąć do ukończenia przez dziecko czwartego roku życia.

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

Dom to praca

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Dom to praca

Być może zainteresują Cię również: