Sąd nad spalarnią w Łodzi

Protest pod łódzkim sądem przeciwko budowie spalarni

Z Piotrem Rymarowiczem, prezesem Towarzystwa na rzecz Ziemi, rozmawia Rafał Górski, redaktor naczelny Tygodnika Spraw Obywatelskich.

My mieszkańcy Łodzi nie wyrażamy zgody na budowę spalarni śmieci tzw. Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych zlokalizowanej przy ul. Jadzi Andrzejewskiej 5 w Łodzi EC 4.
Petycja „STOP łódzkiej spalarni”

Protestowało około 80 osób z transparentami „spalarNIE”, „Walczymy o prawdę” oraz tabliczkami „Spalarnia śmieci = chore dzieci”, „STOP spalarni śmieci na Widzewie Wschodzie”, „Rady na odpady: spalarNIE!”, „Uwaga dioksyny!”.
Spalarnia w Łodzi – śledztwo prokuratury, wyrok sądu

Wobec podniesionych zarzutów wnoszę o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i skierowanie sprawy do ponownego rozpoznania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.
Fragment skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego

  1. Co zawiera skarga kasacyjna dotycząca planów budowy prywatnej spalarni w Łodzi, którą złożyło Towarzystwo na rzez Ziemi do Naczelnego Sądu Administracyjnego?
  2. Dlaczego łódzki Wojewódzki Sąd Administracyjny działa błyskawicznie w temacie spalarni, którą chce wybudować francuska korporacja Veolia Energia Łódź SA?
  3. Co odpowiedział Urząd Miasta Łodzi, na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej spalarni?
  1. Co dzieje się w śledztwie prokuratury w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez urzędników odpowiedzialnych za budowę spalarni?
  2. Kto skorzysta, a kto straci, na wybudowaniu spalarni w Łodzi?
  3. Jak przebiega walka obywateli ze spalarniami w Polsce?
  4. Czego mieszkańcy Łodzi powinni żądać od polityków i urzędników, a czego wymagać od siebie w temacie śmieci?
Pobierz mp3

Muzyka „Also Sprach Zarathustra – Einleitung” – Kevin MacLeod, CC BY 3.0

Iceland, Liechtenstein, Norawy – Active citizens fund – logo

Projekt „Rady na odpady” finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Sprawdź inne artykuły z tego wydania tygodnika:

Nr 169 (13) / 2023

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

# Ekologia Czy masz świadomość? Rady na odpady

Być może zainteresują Cię również: