Seminarium „Kształtowanie infrastruktury transportowej zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju”

Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki oraz Europejska Federacja „Transport & Environment” zapraszają na seminarium „Kształtowanie infrastruktury transportowej zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju: Rola państw członkowskich UE i społeczeństwa obywatelskiego”, które odbędzie się 28 lutego br., w Warszawie, w Centrum Konferencyjnym „Zielna”.

Podczas seminarium zostanie przedstawione stanowisko na temat infrastruktury transportowej w kontekście rewizji polityki dot. TEN-T przygotowane przez pozarządowe organizacje ekologiczne i grupy obywatelskie. Z drugiej strony, zaproszeni przedstawiciele ministerstw oraz instytucji odpowiedzialnych za politykę transportową zaprezentują swój punkt widzenia. Będzie również czas na otwartą dyskusję na temat planów rządowych na temat przyszłej polityki dotyczącej infrastruktury transportowej.

Program seminarium:

Prowadzący: dr hab. Zbigniew M. Karaczun, Prezes Okręgu Mazowieckiego PKE – I sesja „Wymiar transeuropejski”

11:00 – Powitanie
11:05 – Wprowadzenie do polityki UE dot. infrastruktury transportowej i jej rewizji (TEN-T i Polityka Spójności) – Gabriela Popowicz, z-ca dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego
11:20 – Rola polityki infrastrukturalnej w unijnym celu dekarbonizacji sektora transportu – Nina Renshaw, Deputy Director, Europejska Federacja ‘Transport & Environment’ (T&E)
11:35 – Priorytety Polski dla przyszłej polityki infrastrukturalnej UE: ich wpływ na sektor transportu w Polsce i polityki regionalne – Anna Midera, z-ca dyrektora Departamentu Polityki Transportowej i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
11:50 – Przedstawienie stanowiska ekologiczno-społecznego nt. rewizji unijnej polityki w zakresie infrastruktury transportowej, w tym dotyczącej TEN-T – Wojciech Szymalski, Instytut na rzecz Ekorozwoju (InE), Stowarzyszenie ‘Zielone Mazowsze’ oraz ekspert ds. polityki transportowej
12:00 – Wpływ polityki transportowej na energochłonność gospodarki i emisję gazów cieplarnianych – prof. dr hab. inż. Wojciech Suchorzewski, Politechnika Warszawska (PW)
12:15 – Dyskusja
12:35 – Przerwa kawowa

Prowadzący: Rafał Górski, Prezes Instytutu Spraw Obywatelskich (INSPRO) – II sesja „Wymiar lokalny i jego perspektywy”

12:50 – Wpływ rozwoju infrastruktury transportowej na lokalne społeczności (na przykładzie DK 16) – Rafał Kubacki, Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego Mazur „Sadyba”
13:00 – Studium przypadku konfliktu drogi Via Baltica z Doliną Rospudy oraz jego wykonalne pozytywne rozwiązanie – Aleksandra Arcipowska, Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki
13:10 – Fundusze unijne na transport: doświadczenia lat 2007-2013 oraz szanse na lata 2014-2020 – Przemek Kalinka, CEE Bankwatch Network
13:20 – Dyskusja o perspektywach zrównoważonej polityki w zakresie infrastruktury transportowej
13:55 – Podsumowanie i wnioski
14:00 – Zakończenie. Lunch

Zgłoszenia przyjmowane będą najpóźniej do dn. 25 lutego na adres: pkeom.info@gmail.com. Ilość miejsc jest ograniczona.

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

Lepszy transport Tiry na tory

Być może zainteresują Cię również:

Instytut Spraw Obywatelskich

Wspomnij CMŚ razem z nami!

Zapraszamy na kolejną audycję z cyklu „Czy masz świadomość?”, która odbędzie się wyjątkowo w niedzielę 16 maja 2010 r. w godzinach 9:00-10:00. Będzie to szczególne wydanie programu przygotowane z okazji 51. urodzin Studenckiego Radia „Żak” Politechniki Łódzkiej, na którego antenie gościmy od ponad 14 lat.

Lepszy transport
Miasto w ruchu

Nie oglądaj! I tak Cię nie przekonamy!

Instytut Spraw Obywatelskich w ramach międzynarodowej kampanii „Added Value – Sustainable Energy in Transportation”, której jest partnerem, stworzył filmik promujący transport miejski (rowerowy, publiczny, pieszy). Cel jaki przyświeca kampanii to promocja roweru jako środka komunikacji oraz poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego - alternatywy w stosunku do transportu indywidualnego. ISO zajmuje się propagowaniem idei transportu miejskiego w Łodzi, m. in. poprzez pokazy filmowe, publikacje oraz stronę tematyczną www.miastowruchu.pl.

Facebook i inne korporacje cenzurują treści! Zapisz się na Tygodnik Instytutu Spraw Obywatelskich. W każdej chwili masz prawo do wypisania się. Patrz, czytaj, działaj bez cenzury.

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich z siedzibą w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 40. Dane będą przetwarzane w celu informowania o działaniach Instytutu. Pełna informacja dotycząca ochrony danych osobowych.