Skarga do Komisji Europejskiej

Skarga do Komisji Europejskiej o nieprzestrzeganie przez Polskę Prawa Wspólnotowego dotyczącego obowiązku monitorowania i kontrolowania uwolnionych i wprowadzanych do obrotu GMO

Dnia 5 listopada 2010 r. Instytut Spraw Obywatelskich wniósł skargę do Komisji Europejskiej o nieprzestrzeganie Prawa Wspólnotowego przez Rzeczpospolitą Polską.

Zgodnie z treścią skargi Instytut Spraw Obywatelskich uważa, iż Polska nie egzekwuje przepisów unijnych dotyczących obowiązku monitorowania i kontrolowania uwolnionych i wprowadzanych do obrotu GMO.

Zgodnie z art. 4 dyrektywy 2001/18/WE:
(1. Państwa Członkowskie, zgodnie z zasadą ostrożności, zapewniają podjęcie wszelkich właściwych działań w celu uniknięcia niekorzystnego wpływu na zdrowie ludzkie i środowisko naturalne, które mogłyby być wynikiem zamierzonego uwolnienia lub wprowadzenia do obrotu GMO. GMO mogą być w sposób zamierzony uwalniane lub wprowadzane do obrotu tylko w zgodności odpowiednio z częścią B lub C niniejszej dyrektywy.)

Wbrew prawu unijnemu Rząd Rzeczpospolitej Polskiej nie wymaga od upraw komercyjnych GMO:

  • rejestracji,
  • zawiadomienia właściciela gruntu o uprawie GMO w przypadku dzierżawy,
  • utworzenia stref buforowych,
  • zawiadomienia sąsiadów upraw GMO o ich prowadzeniu,
  • zachowania środków ostrożności w postaci oddzielenia ziarna GMO od konwencjonalnego,
  • spełnienia innych warunków koegzystencji z uprawami konwencjonalnymi.

O dalszym przebiegu sprawy będziemy Państwa informować na bieżąco.

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

# Zdrowie Chcę wiedzieć

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Chcę wiedzieć

Być może zainteresują Cię również:

Chcę wiedzieć
# Zdrowie

Analiza / Co boli system kontroli?

Jakie są główne bolączki państwowego nadzoru nad żywnością? Czego potrzeba, by państwo wreszcie zaczęło gwarantować, że do naszych żołądków trafiają wyłącznie produkty wolne od toksycznych związków…