fbpx

Służba publiczna 2.0

tekst_olszowski

Rafał Olszowski

Przez służbę publiczną rozumiemy pracę na rzecz dobra wspólnego realizowaną głównie przez osoby zatrudnione w administracji państwowej.

Rozwój technologii informatycznych, a w szczególności Internetu, stworzył jednak techniczną możliwość oddolnej partycypacji na niespotykaną wcześniej skalę,

w tym włączania obywateli w realizację zadań publicznych.

Internet stał się wielopoziomową platformą eliminującą dotychczasową jednostronność i asymetrię relacji państwo – obywatel. Zwróćmy uwagę na  kilka realizowanych w ostatnich latach projektów, zaliczanych do obszaru Służby publicznej 2.0:

  • FixMyStreet: brytyjska aplikacja wykorzystująca mapy, umożliwia obywatelom monitoring infrastruktury miejskiej i szybkie zgłaszanie usterek odpowiednim służbom. Podobne funkcjonalności, umożliwiające m.in. obywatelską pomoc w zarządzaniu bezpieczeństwem i monitoring wyborów, posiada oprogramowanie Ushahidi;
  • Wolontariat obywatelski: wykonywanie przez sieć „mikrozadań” na  rzecz instytucji publicznych, np. katalogowanie i tagowanie materiałów archiwalnych (fiński DigiTalkoot) czy obserwacje prowadzone dla celów naukowych (Nature’s Notebook, NASA);
  • Budget Simulator: używana przez brytyjskie samorządy aplikacja pozwala obywatelom na współtworzenie budżetu lokalnego. Użytkownik za  pomocą suwaka proponuje kwotę, o jaką mają zostać podwyższone lub zredukowane wydatki na poszczególne usługi publiczne;
  • Crowdsourcing prawa: zbiorowa praca i poszukiwanie nowych rozwiązań prawnych, uwzględniających interesy wielu stron. Dzięki tej metodzie w  2010 r. powstał nowy, obywatelski projekt konstytucji Islandii.

Niektórzy badacze sądzą, że obecne zmiany technologiczne i społeczne mogą redefiniować samo pojęcie państwa: zmienia ono swoją podstawową funkcję, z autorytatywnego ośrodka rozwiązywania problemów stając się arbitrem zapraszającym partnerów pozarządowych do wspólnego poszukiwania najlepszych rozwiązań. W realizacji celów publicznych państwo staje się nie jedynym, ale jednym z wielu graczy, którego podstawowym zadaniem jest zapewnienie infrastruktury i umożliwienie działania podmiotom prywatnym.

Być może zainteresują Cię również:

Centrum KLUCZ

Pierwsze seminarium fundraisingowe w Łodzi!

Centrum KLUCZ zaprasza na bezpłatne seminarium fundraisingowe Zanim wyciągniesz rękę (po)daj dłoń, czyli o pozyskiwaniu darczyńców. Wydarzenie odbędzie się 12 września 2014 r. w Łodzi. W czasie seminarium chcemy zaprezentować narzędzia i obszary fundraisingu, które pozwalają efektywnie pozyskiwać środki na misję organizacji. Przedstawimy możliwości fundraisingu i ścieżki, które prowadzą do osiągnięcia trwałych rezultatów.

kartka z życzeniami świątecznymi od Instytutu Spraw Obywatelskich

Pogodnych Świąt!

Życzenia rodzinnych, pogodnych i sytych Świąt od Instytutu Spraw Obywatelskich. I pamiętajmy, żeby nie marnować jedzenia.