Smartfon dla dziecka – tak czy nie?

Dziecko ze smartfonem w kołysce – rysunek Pawła Kuczyńskiego

Z Michałem Kotem, dyrektorem Instytutu Pokolenia, rozmawia Rafał Górski, redaktor naczelny Tygodnika Spraw Obywatelskich.

Z międzynarodowej, opartej na dowodach naukowych, literatury medycznej dotyczącej skutków korzystania dzieci z mediów cyfrowych dowiadujemy się, że czas spędzony w dzieciństwie przed ekranem, czyli ilość czasu ekranowego w godzinach dziennie, negatywnie wpływa na rozwój mózgu oraz umiejętności poznawczych i psychospołecznych, a także rozwój języka.

Ogromne problemy z nauką w szkołach powodują szczególnie smartfony. Jeśli rozdajemy iPhone’y lub pozwalamy uczniom przynosić smartfony na zajęcia, to poziom nauczania w szkołach spada. Zakazanie ich poprawia nauczanie, co udowodniło duże badanie ponad 130 000 uczniów w 90 szkołach w Londynie.

Manfred Spitzer, raport „Smartfon? Tak, ale z głową”

Zwracamy się do Pana Ministra z apelem o wprowadzenie odgórnego zakazu używania przez dzieci telefonów komórkowych w szkołach. Uzasadnieniem są liczne badania wskazujące na szkodliwy wpływ smartfonów na zdrowie, wyniki w nauce i sukcesy w życiu dzieci.

List otwarty do Ministra Edukacji i Nauki

  1. Czy dziecko w wieku od 0 do 14 lat powinno posiadać smartfon?
  2. Czy dzięki smartfonom mamy dziś do czynienia z pandemią bezczynności i pandemią krótkowzroczności?
  3. Tak więc cyfryzacja instytucji edukacyjnych nie zwiększa sprawiedliwości edukacyjnej, jak się często twierdzi, ale prowadzi do obniżenia szans edukacyjnych dzieci i młodzieży znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społecznej – Manfred Spitzer.
    Jakie są zagrożenia dla edukacji związane z cyfryzacją szkoły?
  1. Czy w Polsce powinien zostać wprowadzony odgórny zakaz telefonów w szkołach?
  2. Korporacje zarabiające na sprzedaży i używaniu smartfonów powinny składać się na fundusz, z którego będą finansowane: leczenie dzieci uzależnionych od telefonów, badania dotyczące wpływu ekranów na nasze życie oraz kampanie społeczne uświadamiające zagrożenia ze strony technologii cyfrowych. Co Pan na to?
  3. Jak rodzice mają ustalać zasady korzystania przez dzieci z technologii cyfrowych?
  4. Jakiego ważne pytania nikt jeszcze Panu nie zadał w temacie, o którym rozmawiamy?
Pobierz mp3

Muzyka „Also Sprach Zarathustra – Einleitung” – Kevin MacLeod, CC BY 3.0

Sprawdź inne artykuły z tego wydania tygodnika:

Nr 201 / (45) 2023

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

# Nowe technologie # Społeczeństwo i kultura # Zdrowie Czy masz świadomość?

Być może zainteresują Cię również: