Solidarni z Żurawlowem – akcja informacyjna

Akcja informacyjna - Solidarni z Żurawlowem

15 lipca br. w Warszawie miało miejsce spotkanie przedstawicieli ministrów środowiska państw tzw. Trójkąta Weimarskiego, w którego skład wchodzą Francja, Polska i Niemcy. Tematem przewodnim spotkania było omówienie problemów związanych z redukcją emisji dwutlenku węgla w Europie oraz wydobycie gazu łupkowego.

W tym samym czasie rozpoczęła się akcja informacyjna, która z Parku Łazienkowskiego przeniosła się pod budynek Ministerstwa Środowiska. Uczestnicy pikiety protestowali przeciwko planom wydobycia gazu łupkowego. Najliczniejszą grupę stanowili mieszkańcy Zamojszczyzny, którzy od 3 czerwca br. w miejscowości Żurawlów, nie zgadzają się na działania firmy Chevron. Hasła, jakie były widoczne na transparentach protestujących to: „Gazu nie da się pić”, „Stop wydobyciu gazu łupkowego. Wspieramy protest mieszkańców Żurawlowa” i inne.

Problem wydobycia gazu łupkowego wzbudza gorące emocje wśród społeczności, których dotyka on bezpośrednio. Wzbudza opór i oburzenie obywatelskie. Do protestujących wyszedł Minister Środowiska Marcin Korolec, któremu Marek Kryda – przedstawiciel INSPRO zadał pytanie: „Dlaczego rząd wydaje pozwolenia na poszukiwania geologiczne, które mogą zagrażać jakości wody pitnej w wielu regionach kraju?” Został podany przykład wsi Rogów, sąsiadującej z Żurawlowem, gdzie w 2011 r. poszukiwania gazu łupkowego doprowadziły do nieodwracalnego zatrucia wody w jednym z gospodarstw. Niestety pan Minister nie udzielił odpowiedzi na pytanie. Podczas rozmów delegacji protestujących z przedstawicielami Ministerstwa Środowiska, nie udało się rozwiać obaw społeczności lokalnych, przeciwko koncesjom i planom związanym z wydobyciem gazu łupkowego w Polsce.

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

Obywatele KOntrolują

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Obywatele KOntrolują

Być może zainteresują Cię również:

Rada miejska Warszawa

Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich
Obywatele decydują
Obywatele KOntrolują
# Polityka
# Społeczeństwo i kultura

Analiza / W jaki sposób organizacje pozarządowe mogą brać udział w stanowieniu prawa na poziomie lokalnym – wybór najskuteczniejszych narzędzi

Jarosław Ogrodowski

W polskim systemie prawnym obywatelom, jak i tworzonym przez nie organizacjom pozarządowym (oraz grupom nieformalnym), przysługuje szereg uprawnień. Nie wszystkie jednak są tak samo skuteczne, a wiele z nich w toku…